Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı


Daire Başkanı: Ahmet Şamil DEMİRCAN

Sekretarya: 0 (312) 296 94 49


Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı Görevleri:

 

a.      Genel Müdürlük faaliyet alanına giren eğitim uygulamaları için kurulan altyapı ve donanımların yönetimi, izlenmesi ve kontrolünü sağlayacak sistemi yönetmek, işletilmesi ve geliştirmesine yönelik yazılımları hazırlamak/hazırlatmak, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek,

b.      Eğitim uygulamalarına yönelik sistemlerin veri ve bilgi güvenliğini sağlamak,

c.      İhtiyaca göre eğitim yazılımlarını geliştirmek, güncellemek, tedarik etmek, diğer eğitim yazılımlarıyla uyumunu sağlamak ve uygulamak,

ç.      Genel Müdürlük bünyesinde bulunan, bilgisayar ve yan donanımları ile bilgisayar altyapı sistemlerinin kesintisiz hizmet vermesini sağlamak üzere teknik bakım ve onarım hizmetlerini yapmak/yaptırmak,

d.      Genel Müdürlük birimlerinin donanım ve teknik altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak,

e.      İhtiyaçlar doğrultusunda temin edilmesi gereken; donanım, ağ altyapısı ve erişim sistemlerinin özelliklerini belirlemek ve teknik şartnamelerini ilgili daire başkanlıkları ile koordinasyon içerisinde hazırlamak,

f.       DYS, BGYS, KYS, BİMER ve bilgi edinme hakkı kapsamında yapılacak çalışmaları, ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek,

g.      Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

Bilgi ve Sistem Güvenliği Koordinatörlüğü

Bilgi ve sistem güvenliği koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a.      Eğitim uygulamaları ağında ve veri merkezinde BGYS'yi kurmak ve yönetmek,

b.      Eğitim uygulamaları ağında ve veri merkezinde bilgi güvenliği ve sistem güvenliğini sağlamak, araştırma ve geliştirme yapmak, bilgi güvenliği politikalarını belirlemek ve uygulamak,

c.      Eğitim uygulamaları ağı üzerinde yapılan tüm değişiklikleri düzenli olarak takip etmek ve güvenlik prosedürlerini uygulamak,

ç.      Eğitim uygulamaları ağı ve yönetim yazılımlarının erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek,

d.      Eğitim uygulamaları ağının ve veri merkezinin zafiyet tarama ve sızma testlerini yapmak/yaptırmak,

e.      Başkanlığın bilgi güvenliği denetimlerini, testlerini, eğitimlerini yapmak,

f.       Veri ve uygulama güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve entegrasyonunu sağlamak,

g.      DYS, BGYS, KYS, BİMER ve bilgi edinme hakkı ile ilgili çalışmaları yürütmek,

ğ.      Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

Sistem ve Veri Merkezi Koordinatörlüğü

Sistem ve veri merkezi koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a.      Eğitim uygulamaları ağı veri merkezinin yönetilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

b.      Eğitim uygulamaları ağında kullanılan veri tabanının tasarım, kurulum ve güncellemelerini yaparak standartlar doğrultusunda yönetmek,

c.      Veri merkezi mobil cihaz yönetim sunucularını kontrol etmek ve yönetmek, ç) Veri merkezi kimlik yönetim yazılımlarını ve veri tabanlarını yönetmek,

ç.      Veri merkezi portal sunucularını yönetmek,

d.      İçerik dağıtımı sunucularının kontrolünü yapmak,

e.      e-Posta sunucularını yönetmek,

f.       Veriye erişim konusunda kullanıcılar ve kullanıcılara ait yetkileri tanımlamak, değiştirmek ve kaldırmak,

g.      Verilerin, yedekleme ve yeniden yükleme işlemlerini yerine getirmek, yedeklerin güvenli bir şekilde korunmasını sağlamak,

ğ.      Sistem merkezindeki sunucuların işletim sistemi seviyesine kadar yönetimini sağlamak,

h.      Uygulamaların sağlıklı çalışması için gerekli sunucu, veri depolama alanı, işletim sistemlerini sağlamak,

ı.       Veri merkezinde ihtiyaç duyulan disk sistemlerini ve bu sistemlerin ağ altyapısını hazırlamak ve yönetmek,

i.       Veri merkezindeki bütün sunucuların ağ bağlantılarını sağlamak ve yönetmek,

j.       Sisteme entegre edilen tüm uygulama ve işletim sistemleri için gerekli altyapıyı sağlamak, 

k.      DYS, BGYS, KYS, BİMER ve bilgi edinme hakkı ile ilgili çalışmaları yürütmek,

l.       Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

Yazılım ve Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü

Yazılım ve bilgi sistemleri koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a.      Eğitim uygulamaları ağının işletilmesi ve geliştirilmesine yönelik yazılımları hazırlamak/hazırlatmak ve kullanıcılara ulaştırmak,

b.      İhtiyaca yönelik eğitim yazılımlarını tasarlamak, geliştirmek, güvenliğini sağlamak, güncellemek, uygulama çalışmalarını yürütmek ve diğer eğitim yazılımları ile uyumunu sağlamak,

c.      Üretilen uygulamaların çalışacağı platformu belirlemek ve kaynak kodu oluşturmak,

ç.      Kullanıcı raporları oluşturmak, yazılımın performans, güvenlik ve başarım testlerini yapmak/yaptırmak,

d.      Eğitim uygulamalarına yönelik bilişim ve teknik altyapıyı güçlendirecek çalışmalar neticesinde kurulan sistem üzerinde yazılımları hazırlamak/hazırlatmak ve kullanıcılara ulaştırmak,

e.      Yazılım gereksinimlerini maliyet, kullanılabilirlik ve performans yönlerinden inceleyerek çözüm yolları geliştirmek, uygulamak,

f.       Yeni eklenecek e-İçerik portallerinin entegrasyonunu sağlamak,

g.      DYS, BGYS, KYS, BİMER ve bilgi edinme hakkı ile ilgili çalışmaları yürütmek,

ğ.      Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.8 06560 Yenimahalle / ANKARA - 0 (312) 296 94 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.