Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

EDUSIMSTEAM İhtiyaç Analizi Raporu Yayınlandı

EDUSIMSTEAM İhtiyaç Analizi Raporu Yayınlandı

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojiler Genel Müdürlüğü'nün koordinatör olduğu Fostering STEAM Education in Schools- EDUSIMSTEAM projesi kapsamında öğretmenlerin STEAM eğitimi üzerine ihtiyaçlarının yer aldığı rapor hazırlanmıştır. Bu raporun temel amacı, proje kapsamında geliştirilecek çerçevelerin, STEAM içeriklerinin, yenilikçi platformun kullanımına yönelik pedagojik referans sağlamaktır. Türkiye, Hollanda, İrlanda, Litvanya, Portekiz ve İspanya'dan öğretmenlerin görüşlerinin yer aldığı rapora bağlantıdan erişebilirsiniz.

EDUSIMSTEAM İhtiyaç Analizi

Avrupa'da proje ortaklarının katılımıyla gerçekleşen çalışmada, geliştirilecek yenilikçi platformun tasarımında gerekli eğitimlerin içeriğini, faaliyetlerini ve STEAM etkinliklerindeki ihtiyacı ortaya koymak amaçlanmıştır. Böylelikle, disiplinler arası eğitim öğretimde öğretmenlerin karşılaştığı zorlukları tanımlamam ve bu alanlarda çözüm geliştirmek amaçlanmaktadır.

İhtiyaç analizine Türkiye, İspanya, İrlanda, Litvanya, Portekiz ve Hollanda'dan toplam 1929 öğretmen katılım sağlamıştır.

EDUSIMSTEAM İhtiyaç Analizi Raporu'nun bulguları çalışmaya katılan ülkelerde öğretmen deneyimleri düşünüldüğünde en genç ve dinamik öğretmen grubunun Türkiye'de olduğuna işaret etmiştir. Katılımcı öğretmenler, İrlanda'da (%32,86), Litvanya'da (%69,57), Portekiz'de (%41,38) ve İspanya'da (%43,22) 20 yıldan fazla bir süredir, Hollanda'da (%44,44) 16-20 yıldır öğretmenlik yaparken; Türkiye'deki katılımcılar 11-15 yıldır (%28,68), öğretmenlik yaptıklarını belirtmiştir.

Deneyim yılları bu şekilde değişirken, STEAM Mesleki Gelişim Eğitimleri alma oranları incelediğindeyse durum gösterdi ki ülkelerin çoğunda öğretmenlerin %25'inden fazlası halihazırda verilmekte olan STEAM Eğitimlerine katılım sağlamamıştır. Öğretmenler, katılım sağlamama sebepleri olarak eğitimlerin ihtiyaçlarını karşılamaması ve zaman yetersizliği gibi nedenler belirtirken, STEAM alanında eğitim almak istedikleri konuları ise şu şekilde sıralamaktadır: Yapay zekâ, Sanal gerçeklik, Uzay bilimleri, Robotik, 3D yazıcılar, Enerji depolama; Kritik düşünme, Yaratıcı Düşünme, Liderlik, Sosyal Beceriler, Problem Çözme.

Öğretmenlerin seçtikleri konularda eğitim almak istedikleri eğitim tipi ise hemen hemen tüm ülkelerde çoğunlukla webinar ve çevrimiçi kurslar (MOOC) olmuştur. Geleneksel ders anlatımını seçen öğretmenlerin oranı katılımcı ülkelerin hiçbirinde %25'i bulmamıştır. Öğretmenler, ihtiyaçlarını duyduklarını belirttikleri webinar ve çevrimiçi kurslara katılım sağlamak için en uygun saatlerininse, hafta içi öğle ya da akşam saatleri olduğunu belirtmiştir. Belirttikleri saatlerde haftalık maksimum ayırabilecekleri süre sorulduğunda ise Türkiye'deki (%43,38) ve Litvanya'daki (%43,10) öğretmenlerin iki saat, İrlanda'daki öğretmenlerin bir saat (%38,57) ila iki saat (%37,14, oranlar çok yakın), Portekiz'deki (%65,52) ve İspanya'daki (%45,23) öğretmenlerinse haftalık maksimum bir saat ayırabileceğini ifade ettiği gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak, katılımcı öğretmenler STEAM eğitiminin önemine inandıklarını ve STEAM eğitiminde ve hatta onu destekleyen 21. yüzyıl becerilerinde ekstra eğitime ihtiyaçları olduğunu açıkça belirtmektedirler. Bunun yanında, öğretmenler STEAM eğitimlerinin öğretim süreçlerini iyileştireceğine ve okullarındaki öğrenciler için çok faydalı olacağına inanmaktadır. EDUSIMSTEAM İhtiyaç Analizi Raporu sayesinde, hangi alanlarda eğitime ihtiyaç duydukları ve eğitimlere ne kadar zaman ayırabileceklerini bildiğimiz öğretmenler, bulgulara bağlı olarak planlanan gelecek eğitim ve programlarla desteklenebilir ve profesyonel ihtiyaçları karşılanabilir.

EDUSIMSTEAM Projesi Hakkında

Avrupa Komisyonu merkezi projesi olarak Avrupa ölçeğinde desteklenen 27 projeden birisi olan "Fosterin STEAM Education in Schools-EDUSIMSTEAM" KA3 projesinde ise öğretmen ve öğrencilere bilgi işlemsel düşünme becerisini kazandırarak STEAM eğitimini geliştirmek amaçlanmaktadır. YEĞİTEK'in koordinatör olarak yer aldığı proje kapsamında, 6 ülkeden 10 ortak kurum ile çevrimiçi simülasyon ortamında geliştirilecek bir robotik eğitim platformu tasarlanacaktır.  YEĞİTEK'in projede koordinatör kurum olarak yer aldığı projenin ortaklığı, Türkiye'den ODTÜ ve Robotsan, Hollanda'dan BothSocial, İrlanda'dan H2Learning ve Blackrock Education Centre, Litvanya'dan Kaunas Teknoloji Üniversitesi ile Vilnius Üniversitesi, Portekiz CTEM Academy ve İspanya Eğitim Bakanlığından oluşuyor. 2019-2022 yılları arasında yürütülecek projenin temel önceliği, STEAM eğitiminde yenilikçi ve multi-disipliner yaklaşımların geliştirilmesidir. Proje kapsamında:

  • STEAM alanında öğretmen eğitimi çerçevesi hazırlanacaktır.
  • STEAM alanında öğrenme senaryoları geliştirilecektir.
  • STEAM Eğitimi için yenilikçi ve simülasyona dayalı bir platform geliştirilecektir.
  • Politika yapıcılar için rehber hazırlanacaktır.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.8 06560 Yenimahalle / ANKARA - 0 (312) 296 9400

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.