Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Dijital Beceriler Daire Başkanlığı

 

 25-08-2023

Daire Başkanı: Sümeyye Hatice ERAL

Sekretarya:

Dijital Beceriler Daire Başkanlığı

MADDE 8- (1) Dijital Beceriler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Öğretmenlerin/personelin yenilikçi teknolojilere uyum sağlayabilmeleri ve bu teknolojileri etkili bir şekilde kullanabilmeleri için eğitim ihtiyaç analizleri yapmak ve bunlara yönelik hizmet içi eğitim ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek,

b) İhtiyaç analizlerine dayalı olarak planlanan eğitim faaliyetlerini ilgili genel müdürlüklerle birlikte yürütmek, mahallî ve merkezî eğitim çalışmalarına katılacak personeli ilgili birimlerle belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak,

c) Uzaktan ve yüz yüze eğitim yöntemiyle yapılacak mesleki gelişim çalışmalarını ilgili birimlerle iş birliği içinde yürütmek,

ç) Öğretmenlerin; iletişim kurmak, iş birliği yapmak, projeler geliştirmek ve paylaşmak üzere katıldıkları sanal okul ve öğretmen ağlarının ihtiyaç analizlerini yapmak, yapılandırmak ve yönetmek,

d) Hizmet içi ve proje temelli eğitim süreçlerinin değerlendirilmesinde ilgili birimlerle iş birliği yapmak, yapılan eğitimlere yönelik istatistiki verileri tutmak ve raporlamak,

e) İl ve ilçelerde görev yapan koordinatör ve eğitmenleri koordine etmek,

f) Dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içinde ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek ve yürütmek

g) Dijital becerileri desteklemek üzere koordinatör ve eğitmenlerle mesleki öğrenme topluluklarını desteklemek,

ğ) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla dijital beceri geliştirmeye yönelik ortak çalışmaları ve iş süreçlerini yürütmek,

h) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Dijital Beceriler Daire Başkanlığına bağlı olarak oluşturulan koordinatörlükler ve görevleri şunlardır:

a) Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü

1) Uzaktan ve yüz yüze eğitim yöntemiyle yapılacak öğretmen/personel hizmet içi eğitimleri ve mesleki gelişim faaliyetlerini planlamak, uygulamak ve ilgili genel müdürlüklerle iş birliği içinde yürütmek,

2) Mahallî ve merkezî eğitim çalışmalarına katılacak personeli belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak,

3) Yapılan eğitimlere yönelik istatistiki verileri tutmak ve raporlamak,

4) Eğitimde yenilikçi uygulamaları ve eğilimleri inceleyerek yeniliği esas alan çalışmaları yürütmek,

5) Öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojileri, yöntem ve araçları ile yenilikçi eğitim yöntemleri gibi alanlarda dijital becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek,

6) Eğitim ihtiyaç analizlerine dayalı olarak; Genel Müdürlük faaliyet alanlarına yönelik öğretmen/personel eğitimlerini planlamak, uygulamak ve yürütmek,

7) Dijital platformların etkin kullanımına ve dijital içerik geliştirmeye yönelik ilgili birimlerle koordine olarak öğretmen eğitimleri vermek,

8) Eğitim ihtiyaç analizlerine dayalı olarak, ilgili birimlerle koordine olarak eğitim içeriği üretmek/temin etmek,

9) Teknoloji odaklı mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek.

10) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

b) Kapasite Güçlendirme Koordinatörlüğü

1) İl ve ilçelerde görev yapan BT il/ilçe koordinatör ve FATİH Projesi eğitmenlerinin görevlendirmelerini sağlamak ve çalışmalarını koordine etmek,

2) Genel Müdürlük uhdesinde yürütülen projelerle ilgili gerektiğinde ilgili daire başkanlıkları ile il ve ilçelerde kurulum, tanıtım ve bilgilendirme yapma faaliyetlerini sağlamak,

3) Genel Müdürlük uhdesinde yürütülen projelerle ilgili il ve ilçelerde ilgili görevlendirme çalışmalarını yürütmek,

4) İl ve ilçelerde görev yapan koordinatör ve eğitmenlerle mesleki öğrenme toplulukları oluşturmak,

5) Mesleki öğrenme toplulukları ile teknolojinin etkin kullanımını destekleyecek senaryo çalışmalarını yürütmek,

6) Yapılan çalışmalara yönelik istatistiki verileri tutmak ve raporlamak,

7) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

c) Okul ve Öğretmen Ağları Koordinatörlüğü

1) Öğretmenlerin iletişim kurmak, iş birliği yapmak, projeler geliştirmek ve paylaşmak üzere sanal okul ve öğretmen ağlarını oluşturmak ve yönetmek,

2) Öğretmen ve okul ağlarına yönelik dijital platformları, Bakanlığın diğer dijital içerik platformlarıyla uyumlu olacak şekilde, ilgili birimlerle koordine olarak, tasarlamak ve yönetmek,

3) Okul ve öğretmen ağlarına yönelik ihtiyaç analizleri yapmak ve bunlara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

4) Okul ve öğretmen ağlarına yönelik güncel araştırmaları ve bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve ilgili birimlerle paylaşmak,  

5) Öğretmenlerin mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları planlamak ve yürütmek,

6) Okullarda teknolojinin etkin ve verimli kullanımına yönelik destek, araç ve hizmetler sağlayarak okullar arası iş birliğini teşvik etmek,

7) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

ç) Yenilikçi Uygulamalar Koordinatörlüğü

1) Dijital eğitim ve yenilikçi pedagojiler alanında güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar yürütmek,

2) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla dijital eğitim alanında yenilikçi uygulamaların takip edilerek iş birlikleri sağlamak,

3) Eğitim araç ve ortam standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve uygulamalar yürütmek,

4) Eğitim teknolojileri ve dijital eğitim alanındaki iyi uygulama örneklerini analiz etmek,

5) Eğitim teknolojileri ve dijital eğitim alanındaki ulusal ve uluslararası proje çalışmalarından elde edilen sonuçları değerlendirmek, yaygınlaştırmak, taşra teşkilatında uygulama ve yaygınlaştırılması için gereken koordinasyonu sağlamak,

6) Yenilikçi uygulama sonuçlarını değerlendirmek ve eğitim sistemine katkı sağlaması için ilgili birimlerle paylaşmak,

7) Yenilikçi uygulamaların izleme-değerlendirme ve raporlama çalışmalarını gerçekleştirmek,

8) Yenilikçi uygulamaların etkilerini gözlemlemek üzere ölçme değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek,

9) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

 

 


Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.8 06560 Yenimahalle / ANKARA - 0 (312) 296 9400

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.