Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Bilişim Altyapı Sistemleri Daire Başkanlığı

 Daire Başkanı : A. Şamil DEMİRCAN

Sekretarya: 0 (312) 296 94 13


Bilişim Altyapı Sistemleri Daire Başkanlığı

MADDE 7- (1) Bilişim Altyapı Sistemleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Eğitim uygulamalarına yönelik; donanım, ağ altyapısı, erişim ve benzeri teknik altyapıyı güçlendirecek çalışmalar yapmak, bu çalışmalara ilişkin sistemlerin kurulmasında diğer daire başkanlıkları ile iş birliği içinde çalışmak,

b) Projeler kapsamında temin edilmesi düşünülen donanım, ağ altyapısı ve erişim bileşenlerinin dağıtım ve kurulum çalışmalarını yürütmek,

c) Kurulumu yapılan donanım, ağ altyapısı ve erişim bileşenlerinin bakım onarım ve işletilmesini yapmak,

ç) Eğitim uygulamalarına yönelik kurulan teknik altyapının yönetimini, güvenliğinin izlenmesini ve kontrolünü sağlayacak sistemlerin yönetimiyle ilgili kurulum ve uygulamaları diğer daire başkanlıkları ile iş birliği içinde yapmak,

d) Proje kapsamında pilot uygulamalar yapmak ve yaptırmak,

e) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak

(2) Bilişim Altyapı Sistemleri Daire Başkanlığına bağlı olarak oluşturulan koordinatörlükler ve görevleri şunlardır:

a) Ağ Altyapısı Koordinatörlüğü

1) Eğitim uygulamaları ağ altyapısı ihtiyaçlarını belirlemek,

2) Eğitim uygulamaları ağ altyapısını planlamak, koordine etmek ve kurulmasını sağlamak,

3) Ağ altyapısı kurulumuna ilişkin teknik şartname, ihale ve muayene kabul çalışmalarında ilgili daire başkanlıkları ile koordinasyonu sağlamak,

4) Planlanan ağ altyapısının kurulumuyla ilgili satın alma faaliyetleri için ilgili birimlerce hazırlanan iş tanımları ve teknik şartnameleri gözden geçirmek, gerekli görülen değişiklikleri ilgili birimlerle koordineli olarak yapmak,

5) Ağ sistemlerinin fiziksel bağlantılarını kurmak, kablo altyapısını oluşturmak, veri ve enerji kablolarını taşıyacak kanalları kurarak kablo ve insan güvenliğini sağlamak,

6) Eğitim uygulamaları ağının, yerel sunucularını, kabin ve diğer donanımlarını temin etmek, kurmak, işletmek ve bakımlarını sağlamak,

7) Ağ altyapısı kurulumuna ilişkin teçhizatın teslim ve kurulum sürelerini belirlemek,

8) Eğitim uygulamaları ağının elektrik kesintilerinden etkilenmesini en aza indirgemek için gerekli durumlarda kesintisiz güç kaynakları temin etmek, kurmak, işletmek ve bakımlarını sağlamak,

9) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

b) Donanım Koordinatörlüğü

1) Eğitim uygulamaları için gerekli olan donanımları ve özelliklerini belirlemek,

2) Eğitim uygulamaları donanımlarını planlamak, koordine etmek, dağıtımını ve kurulumunu sağlamak,

3) Donanım kurulumuna ilişkin teknik şartname, ihale ve muayene kabul çalışmalarında ilgili daire başkanlıkları ile koordinasyonu sağlamak,

4) Planlanan donanım kurulumuyla ilgili satın alma faaliyetleri için ilgili birimlerce hazırlanan iş tanımları ve teknik şartnameleri gözden geçirmek, gerekli görülen değişiklikleri ilgili birimlerle koordine olarak yapmak,

5) Donanımların ürün ve envanter takibi, sevkiyatı, montajı, muayene kabul, arıza takip ve garanti süresinin takibi için gerekli sistemleri hazırlamak/hazırlatmak,

6) Donanımların uzaktan yönetimi için gerekli teknik yapıyı hazırlamak, sistemin yönetimini ve sürekliliğini sağlamak,

7) Donanımların kurulum ve montaj/dağıtım aşamalarında gerektiğinde saha kontrollerini yapmak,

8) Donanımlarda oluşan teknik hataların çözümünü sağlamak için gerektiğinde hizmet tedarikçilerine yönlendirmek ve bunlarla ilgili tebliğ ve yönergeleri oluşturmak,

9) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

c) İnternet Erişimi Koordinatörlüğü

1) Eğitim uygulamaları ağının bütünü için topolojileri hazırlamak, planlamak, aktif sistem cihazlarını kurmak, işletmek, sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek,

2) Eğitim uygulamaları ağının erişim donanımlarının kurulumuna ilişkin teknik şartname, ihale ve muayene kabul çalışmalarında ilgili daire başkanlıkları ile koordinasyonu sağlamak,

3) Planlanan geniş alan ağları, yerel alan ağları ve bunlara ait tüm bağlantılar ve cihazların kurulumuyla ilgili satın alma faaliyetleri için ilgili birimlerce hazırlanan iş tanımları ve teknik şartnameleri gözden geçirmek, gerekli görülen değişiklikleri koordineli olarak yapmak,

4) Eğitim uygulamaları için gerekli erişim donanımlarının dağıtımını ve kurulmasını sağlamak,

5) Eğitim uygulamaları ağının kesintisiz hizmet verebilmesi için geniş alan ağları, yerel alan ağları ile bunlara ait tüm bağlantılar ve cihazları planlama, yönetme, konfigürasyon ve güvenliğine dair işleri yapmak/yaptırmak,

6) Aktif cihazlar konfigürasyon tasarımı, yönetimi, denetimi ve periyodik olarak konfigürasyon yedeklemesini yapmak/yaptırmak,

7) Eğitim uygulamalar ağında muhtemel arızalar için arıza giderme süreçlerini takip etmek, periyodik arızaları tespit etmek, arıza tür ve yoğunluğuna göre yeni politikalar belirlemek,

8) Eğitim uygulamaları ağının erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek,

9) Eğitim uygulamaları ağı sistemleri üzerinde yapılan tüm değişiklikleri düzenli olarak takip etmek ve ağ sistemleri üzerinde belirlenmiş olan güvenlik prosedürlerini diğer daire başkanlıkları ile koordineli olarak uygulamak,

10) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

ç) Sistem ve Veri Merkezi Koordinatörlüğü

1) Veri merkezinin yönetilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

2) Veri merkezindeki sunucuların işletim sistemi seviyesine kadar yönetimini sağlamak,

3) e-posta sunucularını yönetmek,

4) Veriye erişim konusunda kullanıcılar ve kullanıcılara ait yetkileri tanımlamak, değiştirmek ve kaldırmak,

5) Verilerin, yedekleme ve yeniden yükleme işlemlerini yerine getirmek, yedeklerin güvenli bir şekilde korunmasını sağlamak,

6) Uygulamaların sağlıklı çalışması için gerekli sunucu, veri depolama alanı, işletim sistemlerini sağlamak,

7) Veri merkezinde ihtiyaç duyulan disk sistemlerini ve bu sistemlerin ağ altyapısını hazırlamak ve yönetmek,

8) Veri merkezindeki bütün sunucuların ağ bağlantılarını sağlamak ve yönetmek,

9) Sisteme entegre edilen tüm uygulama ve işletim sistemleri için gerekli altyapıyı sağlamak,

10) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

d) Planlama ve Süreç Geliştirme Koordinatörlüğü

1) Eğitim uygulamalarına yönelik; donanım, ağ altyapısı, erişim ve benzeri teknik altyapı için istek ve beklentileri tespit edecek analizler yapmak, ihtiyaçları netleştirerek karşılanmasına yönelik plan hazırlamak,

2) Kurulumu yapılan donanım, ağ altyapısı ve erişim bileşenlerinin bilgilerini güncel tutmak için gereken izleme-takip sistemlerinin kurulmasını koordine etmek ve güncel verileri raporlamak,

3) Sunulan hizmetleri değerlendirerek belirlenen ihtiyaçların ne ölçüde karşılandığını kontrol etmek, bu kapsamda gerektiğinde ilgili paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirmek,

4) Değişen ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji doğrultusunda sürekli iyileştirmeye yönelik tespitleri yapmak/yaptırmak,

5) Eğitim uygulamalarının etkinliğini ve verimliliğini artıracak kilit süreçlerin tekrar düzenlenmesine ve/veya geliştirilmesine yönelik mevcut süreçleri incelemek ve tespitte bulunmak,

6) Proje kapsamında pilot uygulamalar yapmak ve yaptırmak,

 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.8 06560 Yenimahalle / ANKARA - 0 (312) 296 9400

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.