GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YEĞİTEK

1951-1952

“DAHA İLGİNÇ DERS, DAHA YERLEŞİK BİLGİ” İÇİN ÖĞRETİCİ FİLMLER MERKEZİ

Eğitimin her kademesi ve türü için kitle iletişim teknolojilerinin etkin olarak kullanılması gereği ile 1952 yılında Öğretici Filmler Merkezi kurulmuştur.

Kuruluşun amacı: “Yetişkiler ve her dereceli okullar için göze ve kulağa hitap eden eğitim ve öğretim araçları hazırlayıp sunmaktır.”

Öğretici Filmler Merkezi’nin ilk çalışmaları DİYA (Slayt) serileri olmuştur. Bu illerimiz ve bölgelerimizin tanıtımını amaçlayan bir seridir.

Öğretici Filmler Merkezi
Kuruluş Tanıtımı
Eğitim Yayınlarından Örnekler
1953-1961

DERS ALETLERİ YAPIM MERKEZİ


1953 yılında, “test”, “ölçme” vb. kavramların bilimsel bir yaklaşımla tartışılması çalışmalarına katkıda bulunmak için Test Araştırma Bürosu (TAB) kurulmuştur. Test Araştırma Bürosu, testler kullanılarak giriş sınavı yapılmasına ve bu yolla öğrenci alınmasına öncülük etmiştir.

1960 yılında diyaların yanında film şeritlerinin yapımına da başlanmıştır.

1961 yılında örgün öğretim okullarının ihtiyaç duyduğu ders araçlarının üretimi ve öğretici filmlerin Türkçe seslendirmeleri için Ders Aletleri Yapım Merkezi kurulmuştur.

Eğitim Yayınlarından Örnekler
1953-1961
1962-1967

ÖFM, FRGM ADINI ALDI

1962´de “Radyo ile Eğitim Ünitesi" kurulunca Öğretici Filmler Merkezi "Film-Radyo Grafik Merkezi (FRGM)" adını almıştır.

1963 yılına gelindiğinde radyo ile deneme eğitim yayınları başlamıştır.

1964-1965 eğitim-öğretim yılında okullara yönelik ve müfredat programlarına dayalı radyo yayınlarına geçilmiştir.

1966-1967 eğitim-öğretim yılında okullara ve yetişkinlere yönelik ders programları Türkiye radyolarından yayımlanmaya başlanmıştır.

Film-Radyo-Grafik Merkezi
Okul Radyosu
Okul TV ve YAYKUR
1968-1975

FRTEM, OKUL RADYOSU, OKUL TELEVİZYONU ve YAYKUR


1968 yılında Film-Radyo Grafik Merkezi, televizyon yayınlarına TRT ile aynı dönemde başlamıştır.

1968’de Film-Radyo Grafik Merkezi, “Film-Radyo Televizyonla Eğitim Merkezi” (FRTEM) adını almıştır.

1970 yılında Müfredata dayalı planlanarak hazırlanan “Okul Radyosu” programları TRT radyolarından yayımlanmaya başlamıştır.

1973 yılında yeni eğitim müfredatını destekleyici Modern Matematik, Modern Fen ve benzeri programlar olarak paket yayımlarla izleyiciye sunulmuştur.

1973 yılında Film-Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi (FRTEM) tarafından hazırlanan “Okul Televizyonu” yayınları, TRT kanalından yayımlanmaya başlamıştır.

1975 yılında ortaya çıkan uzaktan eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla FRTEM tarafından hazırlanan televizyon programları Yaygın Yüksek Öğretim (YAYKUR) uygulaması adı altında yayımlanmıştır.

Okul Radyosu
Okul TV ve YAYKUR
1968-1975
1976-1981

OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİNE TV OKULU PROJESİ DESTEĞİ

1981 yılında döneminin televizyon teknolojisi açısından yeterli donanımına sahip olan FRTEM, başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği"ne televizyon programlarıyla destek vermiştir. Bu etkin iletişim aracıyla TV Okulu Projesi kapsamında ders destek programları hazırlanmıştır.TV Okulu Projesi
FRTEB Tanıtım
FRTEB Tarihçe
1982-1997

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ve FRTEB


1982 yılında sınav hizmetlerini yürüten Test Araştırma Bürosu, bilgisayar ve bilişim teknolojilerini etkin kullanmaya başlamasıyla "Bilgi İşlem Daire Başkanlığı" adını almıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve 1952’ de kurulan Test Araştırma Merkezi birleşerek 1992 yılında “Bilgisayar Hizmetleri ve Eğitim Genel Müdürlüğü” ne dönüşmüştür.

1993 yılında Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi (FRTEM), “Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı (FRTEB)”na dönüştürülmüştür.

FRTEB Tanıtım
FRTEB Tarihçe
1982-1997
1998-2009

EĞİTEK ve AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU

4 Nisan 1998 tarihinde Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı (FRTEB) ile Bilgisayar Hizmetleri ve Eğitim Genel Müdürlüğü (BİLGEM), "Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK)" altında birleştirilmiştir.

1998 yılında “Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK)” bünyesinde “Açık İlköğretim Okulu” kurulmuştur.
60.Yıl EĞİTEK Belgeseli
Açık Öğretim Okulları
EĞİTEK Tanıtım
FATİH Projesi Tanıtım
İletişim Müzesi
2010

FATİH PROJESİ BAŞLADI


22 Kasım 2010 tarihinde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi EĞİTEK Genel Müdürlüğü bünyesinde başlatılmıştır.

FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için başlatılmıştır. Bu prensiplerden yola çıkarak çözümü oluştururken başarı faktörlerini 5 temel [Erişilebilirlik, Verimlilik, Eşitlik (Fırsat Eşitliği), Ölçülebilirlik, Kalite] esasa dayandırılmıştır.

FATİH Projesi Tanıtım
FATİH Projesi Tanıtım Spotu
2010
2011

KURUMUN ADI YEĞİTEK OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

2011 yılında yeni veya iyileştirilmiş fikirlerin yeni getiriler sağlaması ve üretim faaliyetlerine yansıtılabilmesi ihtiyacıyla kurumun adı “Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü” (YEĞİTEK) olarak değişmiştir.

Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı ve Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlıkları ayrı birimler olarak YEĞİTEK Genel Müdürlüğü bünyesinden ayrılmıştır.

İletişim Müzesi
EBA Tanıtım
Yenilenen EBA
2012-2019

EBA YAYINDA


FATİH Projesi içinde eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi çalışmaları kapsamında “Eğitim Bilişim Ağı (EBA)” geliştirilmiş ve 6 Şubat 2012’de yayına başlamıştır. EBA, web tabanlı eğitim ve e-öğrenme kavramının birlikte değerlendirildiği sosyal eğitim platformu olarak tasarlanmıştır. EBA açıldığı günden bu yana gelişen teknoloji ve kullanıcı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak sürekli yenilenmeye devam etmiştir.


ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ


2015 yıllında "Öğrenme Yönetim Sistemi" özellikleri eklenerek öğrenme süreçlerine daha çok katkı sağlamıştır.

Mobil cihaz kullanımının artması ile 1 Aralık 2016 tarihi itibari ile web platformu ile aynı özellikleri kullanıcılarına sunabilen EBA Mobil Uygulaması hayata geçirilmiştir.


SENİ TANIYAN SANA ÖZEL EBA


Eylül 2019’da yenilenen modern ve sade kullanıcı arayüzüyle EBA, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen ile velilerin kullanımına açık dijital eğitim platformudur. EBA, okul öncesinden 12. sınıfa kadar öğrenci ve öğretmenin öğrenme yolculuğuna eşlik eden ve Bakanlığımız tarafından sunulan tüm derslerin yer aldığı bir platform olup zengin, güvenilir ve etkileşimli içerikler sunmaktadır. Öğrencinin performansına göre bir içerik önerme sistemi bulunan yeni EBA, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı ve kişiye göre özelleşmiş bir arayüz seçeneği sunuyor. Öğrenciler; yaklaşan sınav ve etkinliklerini EBA takvimlerinden görebiliyor, arkadaşlarıyla bir sosyal paylaşım alanı kurabiliyor, içerisindeki oyunlaştırma sistemi ile puan ve arma kazanarak öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirebiliyorlar. Öğrenciler, sistem üzerinden çalışmalarının takibi ve kişiselleştirilmiş yönlendirmelerle eksiklerini kapatabiliyorlar. Öğrenciler, kendilerine özel profil sayfalarını kullanarak sayfaları üzerinden kendini tanıtabiliyor, katıldıkları sosyal faaliyet belgelerini sunabiliyor, sosyal ve akademik birikimlerini EBA Portfolyo'da sergileyebiliyorlar. EBA'da aynı zamanda öğretmenler için kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak çevrim içi kurslar ile diğer dijital içeriklerin bulunduğu ve öğretmenler arasında deneyim paylaşımına imkân veren EBA Mesleki Gelişim Modülü oluşturuldu.

EBA Tanıtım
2012-2019
2020

SALGIN DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİM

Salgınla beraber başlayan uzaktan eğitimin ana unsurları EBA platformu ve TRT EBA yayınları olmuştur.

23 Mart 2020 itibariyle, tüm sınıf seviyeleri için (Okul öncesi – 12. Sınıf) TRT ile yapılan iş birliği kapsamında 3 HD ve 3 SD kanal olmak üzere televizyon yayınları yapılmıştır.

13 Nisan 2020’de devreye alınan EBA Canlı Ders uygulaması ile öğretmenler ve öğrenciler güvenli bir şekilde ve kişisel verilerin gizliliğinin de korunduğu bir ortamda senkron ders yapabilmekte ve anlık etkileşim içinde olabilmektedirler.

Türkiye’de hizmet sunan GSM operatörleri ile anlaşarak EBA içeriklerine ücretsiz erişim imkanı (6GB ve 8 GB) artırılmıştır.

Elverişsiz sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle uzaktan eğitime devam edemeyen öğrencilere de uzaktan eğitim imkânı sağlamak üzere 4.5G GSM sim kartlı 25 GB internet paketi olan tablet bilgisayar seti dağıtımı tamamlanmıştır.

Bilgisayar ve internete erişim imkânı bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak üzere EBA Destek Noktaları ve Mobil EBA Destek Araçları oluşturulmuştur.

Sayılarla Uzaktan Eğitim
EBA Tanıtım Filmi