Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

OKULLARIN MOBİL (GSM) ŞEBEKESİ İLE GENİŞ BANT İNTERNETE ERİŞİM HİZMETİ ALIMINA AİT ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALE İLANI (DÜZELTME İLANI)

DÜZELTME İLANI

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 

Okulların Mobil (GSM) Şebekesi İle Geniş Bant İnternete Erişim Hizmeti Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası

:2019/264220

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Emniyet Mahallesi Milas Sok. No:8 Yenimahalle/  ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

: (0.312) 296 9583 

c) Elektronik posta adresi

: satinalma@eba.gov.tr

ç)Dokümanının görülebileceği adres

:T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Koordinatörlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 /Yenimahalle-ANKARA

 

2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı yer

 

:27.05.2019 tarihinde İdarenin İnternet sitesinde http://yegitek.meb.gov.tr/

3-Düzeltilen maddeler

 

 

 

:3.b)Tarihi ve saati:19.06.2019 Çarşamba günü Saat 10:30

 

4.1.3.1. İsteklinin kendisinin veya %50'sinden fazla hissesine sahip olduğu şirketin veyahut isteklinin % 50'sinden fazla hissesine sahip olan şirketin  ya da 4,5 G lisansı olan şirketin  %50 sinden fazlasına sahip grup şirketinin %50'sinden fazla oranda hissedar olduğu diğer şirketlerin; 4,5 G lisansına sahip olduğuna dair belge,

 

4.1.3.2.İstekli tarafından 4,5 G lisansını göstermek üzere sunulan belgenin, isteklinin kendisinin dışında 4.1.3.1 maddesinde sayılanlardan birisine  ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen standart forma uygun ortaklık durum belgesi,

 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.8 06560 Yenimahalle / ANKARA - 0 (312) 296 94 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.