Projeler ICILS Sıkça Sorular Sorular

ICILS Sıkça Sorular Sorular

 

 1-      Uygulama yapılacak gün nasıl belirlenecek?

Okul Koordinatörleri belirtilen süre içerisinde (25 Nisan – 17 Mayıs) uygulama tarihini belirleyip Ulusal Merkez’e bildirilmelidir.

2-      Test tüm okullarda aynı anda mı yapılacak?

Hayır, okullar tarafından belirlenip, Ulusal Merkeze bildirilen farklı tarihler olabilir (25 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arası)

3-      8. Sınıfların derslerine giren tüm öğretmenler ankete katılacak mı?

Öncelikle 8. Sınıfa giren öğretmenler rastgele yöntemle bu konuya ilişkin bir yazılım programı ile belirlenecek, öğretmen sayısının 15’in altında olması durumunda tüm öğretmenler anket uygulamasına katılacaktır.

4-      Öğrencisini başka okula taşımak istemeyen okul yönetimi ile nasıl anlaşma sağlanabilir?

Okul yönetiminin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden resmi yazı alması gerekmektedir.

5-      Okulda bilgisayar bulunmaması veya yeterli sayıda olmadığı durumlarda okul ne yapmalı?

Öncelikle eldeki kaynaklar değerlendirilecek,  bilgisayar yoksa en yakın okullar içinde en az 10 bilgisayar laboratuvarı olan okulla irtibata geçilerek bu okulla birlikte 20 öğrencilik testin yapılması için tarama yapılacak

6-      Yakın okullarda bu imkân yoksa ne yapmak gerekir?

İlçe veya il milli eğitimlerinde ki koordinatörle iletişime geçilerek taşıma yoluyla sınavın uygulanması sağlanması gerekir.

7-      Öğretmenler, okul müdürleri ve BT koordinatörleri anket uygulamasını ne zaman yapacaklar?

Öğretmenler, okul müdürleri ve BT koordinatörlerin en geç öğrencilerin test uygulamasına katıldıkları gün anket uygulamasını bitirmiş olmaları gerekmektedir.

8-      Öğretmenler, okul müdürleri ve BT koordinatörleri anket uygulamasını nerede ve nasıl gerçekleştirecekler?

Anketler sizlere verilecek olan web adresi üzerinden kendinize ait kodları kullanarak internet kullanabildiğiniz herhangi bir yerden gerçekleştirilecektir.

9-      Test Uygulayıcısı Okul Koordinatörü olabilir mi?

Olabilir ancak uygulamanın daha sağlıklı olacağı düşünülürse bilgisayar konularına hâkim diğer bir öğretmenin de uygulamada okul koordinatörlerine destek olması uygun olacaktır.

10-  Tüm öğrenciler testi aynı anda mı tamamlamak zorunda?

Evet. Ancak 2 oturum şeklinde de yapılabilir. 2 oturum yapılacak ise öğrenciler 10’arlı gruplar halinde arka arkaya teste alınmalıdır.

11-  USB bellek bilgisayardaki diğer bilgileri de kaydeder mi?

Hayır, etmez.

12-  512 ram yeterli mi?

Genellikle programın çalıştırılmasına engel değil. Daha önce sizlere gönderilmiş olan uyumluluk testinin sonucuna göre bu konuya ilişkin farklı çözümler bulmak gerekir(ör.yakında olan farklı bir okulun bilgisayarları kullanılabilir)

13-  Öğrenci kodları neye göre girilecek?

Her öğrenci için farklı kitapçık vardır. Okullara öğrencilerin isimlerinin ve giriş kodları ile kitapçık numaralarının olduğu Öğrenci İzleme Formu gönderilecektir. Bu kodların girişleri sizlere gönderilen kılavuz ve uygulama basamakları kitapçığındaki adımlar izlenerek öğrencilere yaptırılacaktır.

14-  Uygulama sırasında bilgisayarlarda bir sorun olursa ya da elektrik kesintisi olursa ne yapılması gerekir?

Aynı öğrenciye aynı USB bellek verilerek ve öğrenci bilgileri tekrar sisteme girilerek test uygulamasına kaldığı yerden devam etmesi sağlanmalıdır.

15-  USB bellekler gelmeden önce test uygulamasına katılacak öğrencileri değiştirebilir miyiz?

Hayır, çünkü test uygulamasına katılacak öğrenciler program tarafından rastgele belirlenecek ve öğrenci kodları ile her öğrencinin alacağı test kitapçığı numarası da buna göre belirlenmiş olacak.

16-  Dizüstü bilgisayar kullanılabilecek mi?

Dizüstü bilgisayarlar mause(fare) var ise ve güç kaynağına bağlı olmak şartı ile kullanılabilir.

17-  Güvenlik yazılımları sorun oluşturur mu?

Güvenlik yazılımlarının uygulama sırasında çalıştırılmaması daha uygun olacaktır.

18-  Uygulama sonrasında USB bellekler ne zaman çıkartılmalıdır?

USB bellek, programı kayıt alınması için bir süre beklendikten ve ekranda görünen çıkış çubuğunun dolması beklendikten sonra çıkartılmalıdır.

19-  İl koordinatörlerinin projedeki görevi nedir?

İl koordinatörleri okullarda yaşanacak olası sorunları idari ve teknik olarak çözmek üzere görevlendirilmişlerdir. Okullarda örneklem seçilen 20 öğrenciyi gerekirse alt yapısı uygun olan okullara taşınması konusunda okul idarelerine yardımcı olacaklardır.

20-  USB bellekler geri gönderilecek mi?

Evet, tüm USB bellekler ( uygulamada kullanılan ve daha önce uyumluluk testi için gönderilen Bellekler) geri gönderilecektir.

21-  Öğrenciye önceden söylenmesi gereken önemli bir ayrıntı var mı?

Okul anketlerinde öğrencilerin anne ve baba mesleği, anne ve babanın öğrenim durumlarına ilişkin sorular yöneltilmektedir. Uygulama öncesinde öğrencilerin bu konulara ilişkin bilgi edinip gelmeleri sağlanmalıdır.

22-  Uygulama günü öğrenci okula gelmezse ne olacak?

Gelmedi olarak Öğrenci İzleme Formunda belirtildiği şekilde kodlanacak.

23-  Öğrenci testi belirtilen sürede tamamlayamazsa ne olacak?

Tamamlanamayan sorular tamamlanmamış şekilde kalacak.

24-  Yazılı olarak doldurulması gereken evrak var mı?

Test uygulayıcısı tarafından doldurulması gereken bir “Test Uygulama Formu” vardır.                                                                                                                         


 Yayın:18.04.2013 - Güncelleme:18.04.2013 - 14:13 - Görüntülenme:377