87- Üretimde Dürüstlük, Güven ve Kalite Konulu Şiir ve Kompozisyon Yarışması