81- Türkiye’de Rüzgâr Konulu TÜREB Resim Yarışması