6- Zinde Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Bilgi Yarışması