579- Türkçe Farkındalık Yarışması (Ortadoğulular Eğitim Kurumları)