552- Emanetimiz Emin Ellerde Fahrettin Paşa Hikâye Yazma Yarışması (Şehit Önder Pınar Ortaokulu Müdürlüğü)