55- Üstün Yetenekliler Eğitimde Etkili Öğreti Stratejisi Çalıştayı