526- Tasarla/Yap/Uçur 2018 Yarışması (Tophane Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü)