517- Münazara Yarışması (Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü)