475- Matematik Konferansı (Matematikçiler Derneği MATDER)