475- Deneme Yazma Yarışması (Felsefeciler Derneği)