441- Siyer-i Nebi Yarışması (Anadolu Gençlik Derneği (AGD))