436- Toplumu Bir Arada Tutan Unsurlar ve Değerler Eğitimi Konferansı (Hazreti Süleyman Eğitim Vakfı Başkanlığı)