412- Mektup Yazma Yarışması (Eğitimiş Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)