396- Birleşmiş Milletler Konferansı (Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü)