376- MFINUE Birleşmiş Milletler Konferansı (Özel Saint Joseph Fransız Lisesi Müdürlüğü)