367- Tasarla/Yap/Uçur 2017 Yarışması (Tophane Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi)