342- Sergi ve Konferans bölümlerinden oluşan Seminer (Tabiat ve Kültür Varlıklarını Tanıtma Derneği)