298- 4.İnovasyon ve Girişimcilik Fuarı (TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Müdürlüğü)