282- Düşün Yaz Felsefi Deneme Yazma Yarışması (Felsefeciler Derneği)