275- Bayer Liselerarası Bilim Yarışması (Bayer Türk Kimya)