27- Üçüncü İlkokul ve Ortaokullar Ulusal Korolar Şenliği ve İkinci Ortaokullar Atölye Çalışmaları Şenliği