27- Bilge Kunduz; Uluslararası Enformatik Yarışması