224- Sunumlar (İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü)