207- Bilgilendirme Toplantıları (İstanbul Doğuş Üniversitesi)