193- Bilgilendirme Seminerleri (Yaşar Üniversitesi)