173- Bursluluk Sınavı (Anadolu Kültür-Bir Derneği Başkanlığı)