157- Bilgilendirme Toplantısı (Aydın Üniversitesi Rektörlüğü)