151- Türk Eğitim Derneği Tam Bursluluk Sınavı Yazılı Sınav ve Mülakat