139- 11. Hişt Hişt, Genç Sait Faik Öykü Yazma Yarışması