134- Enka Junior Achievement Konferansı (Özel Enka Lisesi Müdürlüğü)