112- Uluslararası Matematik Konferansı (Matematikçiler Derneği)