Proje No Proje Logosu Proje Adı - Proje Özet Bilgi Proje Durumu Sosyal Medya
1 etwinning GÜVENLİ OKULLAŞMA VE UZAKTAN EĞİTİM (SSDE) PROJESİ

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi (Safe Schooling and Distance Education - SSDE) eğitime erişimin kısıtlı olduğu yerlerde ve zamanlarda eğitim faaliyetlerinin uzaktan, kesintisiz olarak sürdürülmesini temin etmeyi; normal şartlarda da harmanlanmış eğitim yaklaşımına imkân sağlayarak, verilen eğitimin kalitesini ve kapsayıcılığını artırmayı hedeflemektedir.

Proje Web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
Devam Ediyor
2 Scientix BİLİŞİMLE ÜRETİM PROJESİ

Bilişimle Üretim Projesi, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde belirtilen "Öğrencilerimizle birlikte, kendilerine bilişimle üretim becerileri kazandırmaya yönelik olarak, kodlama ve 3D tasarım etkinlikleri yürütülecektir." hedefi doğrultusunda başlatılmıştır. Buna göre hâlihazırda ilkokul 4. sınıf ile ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda pilot uygulaması devam etmektedir.

Tamamlandı
3 Scientix Müze Kiti Projesi

Proje kapsamında öğrenme süreçlerinde dijital içerik çeşitliliğini desteklemek için ülke çapında içerik geliştirme ekosistemi oluşturulması, dijital materyaller ile basılı materyallerin ilişkilendirilmesi ve öğrenme ortamlarına taşıyarak farkındalık, bilinç ve beceriye ilişkin kazanımların gerçekleştirilmesi amacıyla müze eğitimi konusunda basılı ve dijital eğitim materyallerinin üretilmesi; bu materyallerin eğitim öğretim süreçlerinde etkin kullanımına yönelik öğretmen eğitimlerinin düzenlenmesi, müfredat kazanımlarıyla uyumlu olarak basılı formatta hazırlanacak olan müze kitlerinin, video ve görsellerle zenginleştirilmiş dijital ortamda da tasarlanarak EBA'ya entegre edilmesi hedeflenmiştir.

Devam Ediyor