2022


Araştırma Yazar/Araştırmacı/Hazırlayanlar Durumu Doküman
Matematik ve Geometri Eğitiminde STEM Çalışmaları Rehberi Yayın Koordinatörü: Mustafa Hakan BÜCÜK (MEB), Yazarlar: Dr. İpek SARALAR-ARAS (MEB), Dr. Tunç Erdal AKDUR (MEB), Betül ESEN (MEB), Editörler: Dr. İpek SARALAR-ARAS (MEB), Nevzat ÜNSAL (MEB) Tamamlandı BİLGİ

 

2021


Araştırma Yazar/Araştırmacı/Hazırlayanlar Durumu Doküman
Okul Öncesinden Ortaöğretime Farklı Disiplinlerde STEM Eğitimi Uygulamaları MEB Scientix Türkiye Ekibi Tamamlandı BİLGİ
Türkiye'de Aktif Öğrenme Ve Esnek Öğrenme Alanlarının Pedagojik Çerçevede İncelenmesi MEB FCL Türkiye Ekibi Tamamlandı BİLGİ
Kuramdan Uygulamaya Geleceğin Sınıfını Tasarlama (Future Classroom Lab Türkiye) Sümeyye Hatice ERAL(MEB), Dr. İpek SARALAR-ARAS(MEB), Ceyda ÖZDEMİR (MEB), Büşra SÖYLEMEZ (MEB) Tamamlandı BİLGİ

2020


Araştırma Yazar/Araştırmacı/Hazırlayanlar Durumu Doküman
GELECEĞİN SINIFLARINDA KİLİT BECERİLER Dr. İpek SARALAR ARAS (MEB), Sümeyye Hatice ERAL (MEB) Tamamlandı BİLGİ
EDUSIMSTEAM Projesi İhtiyaç Analizi Raporu- İngilizce (EDUSIMSTEAM Needs Analysis Report) Dr. İpek SARALAR ARAS (MEB), Ceyda ÖZDEMİR (MEB), Prof. Dr. Piet KOMMERS (Both Social), Dr. Tunç Erdal AKDUR (MEB), Sümeyye Hatice ERAL (MEB) Tamamlandı BİLGİ
Araştırma ve Uygulamalarıyla Aktif Öğrenme Dr. İpek SARALAR ARAS Tamamlandı BİLGİ
Araştırma ve Uygulamalarıyla Proje Tabanlı Öğrenme Dr. İpek SARALAR ARAS Tamamlandı BİLGİ
Esnek Öğrenme Alanlarında STEAM Eğitimi - Makale (STEAM Education in Flexible Learning Zones - Article) Dr. İpek SARALAR ARAS Tamamlandı BİLGİ BİLGİ

2019


Araştırma Yazar/Araştırmacı/Hazırlayanlar Durumu Doküman
Kodlama ve Robotik Eğitim Setlerinin Öğretmen ve Öğrenci Gözüyle Değerlendirilmesi Murat SAYIN Tamamlandı BİLGİ
eTwinning Faaliyetinin Öğretmenlerin Yabancı Dil ve Eğitim Teknolojileri Kullanım Yeterliklerine Etkisi Ezgi ULUTAN Tamamlandı BİLGİ
Öğretmenlerin Eğitimde Yeni Teknolojileri ve Web 2.0 Araçlarını Kullanımlarının Değerlendirilmesi Dr. Hülya BAL Tamamlandı BİLGİ
Kodlama Eğitiminin Değerlendirilmesi Araştırması Dr. Atilla DEMİRBAŞ Tamamlandı BİLGİ
Öğretmenlerin Sınıflarda Eğitim Teknolojisi Kullanımında Karşılaştıkları Güçlükler Dr. Nihan UÇAR SARIMANOĞLU Tamamlandı BİLGİ
Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Değerlendirilmesi Makbule Serpil BOZ Tamamlandı BİLGİ
Bilişimle Üretim Pilot Uygulaması Değerlendirme Raporu Ezgi ULUTAN - Ölçme ve Değerlendirme Ekibi, Gizem TOPAÇ - Milli Eğitim Uzmanı, Özel Büro, Yürütme Kurulu, Gökhan GÖK - Eğitim ve Teknik Destek Ekibi, Gülhan DÖNMEZ - Milli Eğitim Uzmanı, Yürütme Kurulu, Dr. Hülya BAL - Ölçme ve Değerlendirme Ekibi, Kafiye SEMİZ - Milli Eğitim Uzmanı, Yürütme Kurulu, Oktay ŞEKER - Özel Büro, Yürütme Kurulu, Zehra SAYIN - Ölçme ve Değerlendirme Ekibi, Zeynep Beyza KARAKOÇ - Şube Müdürü, Eğitim ve Teknik Destek Ekibi Tamamlandı BİLGİ
Bilişimle Üretim Eğitimi ve Eğitim Teknolojileri Koordinatörleri Çalıştayı Sonuç Raporu Hazırlayanlar: Yayın Koordinatörü: Asaf Murat KARAPINAR, Metin Yazarı / Raportör: Zehra SAYIN, Gökhan GÖK Tamamlandı BİLGİ
AB Kod Haftası Katılım Raporu Hazırlayanlar: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Asaf Murat KARAPINAR, Yayın Koordinatörü ve Metin Yazarı: Zehra SAYIN Tamamlandı BİLGİ

2018


Araştırma Yazar/Araştırmacı/Hazırlayanlar Durumu Doküman
Dünyada Eğitim Trendleri ve Ülkemizde STEM Öğrenme Etkinlikleri: MEB K12 Okulları Örneği Ölçülmesi Ezgi ULUTAN Tamamlandı BİLGİ
Küresel Bağlamda STEM Yaklaşımları Dr. Hülya BAL Tamamlandı BİLGİ
Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Yeterlikleri Dr. Cemalettin MADEN
EBA Ders İçeriklerinin Tür, Özellik ve Sayı Bakımından Kullanımı İncelenmesi Murat SAYIN Tamamlandı BİLGİ
Öğrencilere Göre EBA Portalının Kullanım Düzeyi Bilhan CUYA, Esra KAYIŞ Tamamlandı BİLGİ
FATİH Projesi Kapsamında Okullara Dağıtılan Bilişim Teknolojileri Araçlarının Kullanımının Değerlendirilmesi Dr. Nihan UÇAR SARIMANOĞLU Tamamlandı BİLGİ
FATİH Projesi Eğitimlerinin Okullardaki Yansıması Dr. Ömür ÇOBAN Tamamlandı BİLGİ
Öğrencilerin Dijital Okuma Kültürü Makbule Serpil BOZ Tamamlandı BİLGİ
Öğretmenlerin Akıllı Cep Telefonlarını Eğitim Etkinliklerinde Kullanabilme Düzeyleri Dr. Atilla DEMİRBAŞ Tamamlandı BİLGİ

2017


Araştırma Yazar/Araştırmacı/Hazırlayanlar Durumu Doküman
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kullanılabilirlik Düzeyinin Ölçülmesi Dr. Hülya BAL, Makbule Serpil BOZ Tamamlandı BİLGİ
Fatih Projesi Eğitimlerinin Değerlendirilmesi Dr. Ömür ÇOBAN, Ayşe SARAY, Ezgi ULUTAN Tamamlandı BİLGİ
Öğretmenlerin Dijital Okuma Kültürü Dr. Serap AKÇAOĞLU SAYDIM Tamamlandı BİLGİ
Okullarda Etkileşimli Tahta Kullanımının Değerlendirilmesi ve Geleceğe Yönelik Tahta Modellerini Belirlenmesi Dr. Nihan UÇAR SARIMANOĞLU, Şeyda KARABULUT Tamamlandı BİLGİ

2016


Araştırma Yazar/Araştırmacı/Hazırlayanlar Durumu Doküman
Eğitimde Fatih Projesi ve EBA Tanıtım Faaliyetleri Değerlendirme Raporu Makbule Serpil BOZ Tamamlandı BİLGİ
STEM Eğitim Raporu Mustafa Hakan BÜCÜK (Daire Başkanı), Dr. Tunç Erdal AKDUR, Dr. Hülya BAL, Dr. Ömür ÇOBAN, Dr. Nihan UÇAR SARIMANOĞLU, Murat SAYIN, Ezgi ULUTAN, Zehra SAYIN, Nergiz GÖNÜLALAN, Makbule Serpil BOZ Tamamlandı BİLGİ