Ana Sayfa Birimler İletişim
 
 

Tanıtım
Başvuru
Öğretim
Değerlendirme
Sınav Sonuçları ve Geri Bildirimler
Öğrenci Hizmetleri
Çalışma Takvimi
Bülten
Merak Ettikleriniz
İletişim-Rehberlik
Açıköğretim Lisesi İrtibat merkezleri (Halk Eğitim Merkezleri)


DEĞERLENDİRME

S I N A V L A R

Sınav Şekli ve Tarihi:

Açıköğretim Lisesinde bir öğretim yılı, iki dönemden oluşmaktadır.

Açıköğretim Lisesi dönem sonu sınavları Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Yönetimi Daire Başkanlığının tüm il merkezlerinde belirlediği okullarda, merkezi sistemle yapılmaktadır. Tüm dersler için test tipi sorular sorulmaktadır.

 

Sınavların Değerlendirilmesi:

Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kağıtları Ölçme Değerlendirme Yönetimi Daire Başkanlığında optik okuyucularla okunmaktadır. Sınav sonuçları bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

SINAV SONUÇ BELGESİ Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin yazışma adreslerine postalanmaktadır. Öğrencilerin ders seçme formlarını doldurmadan önce kendilerine gelen Sınav Sonuç Belgesini ve İl Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüklerinden temin ettikleri BÜLTENİ dikkatli bir şekilde inceleyerek mezuniyetlerine kadar saklamaları gerekmektedir.

Öğrenciler, İl İrtibat Bürolarından da sınav sonuçlarını öğrenebilirler. Sınav sonuçları, İnternet üzerinden de duyurulmaktadır. http://www.meb.gov.tr

Ders Geçme :

Açıköğretim Lisesi öğrencisinin bir dersten başarılı olabilmesi için en az 45 puan alması gerekir. Bir dersten geçer not alabilmek için 20 sorudan en az 9 soruya doğru cevap vermek yeterlidir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Genel Lise İçin Mezuniyet Şartları

a) Toplam kazanılan kredinin 144 veya üzeri olması,

b) Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması.

c) Alan kredisinin 64 veya üzeri olması (Genel Kültür hariç),

d) Öğrencinin toplam dönemi 5 veya üzeri olması,

e) Ara sınıftan Açıköğretim Lisesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin, Açıköğretim Lisesi'nde en az bir dönem sınava katılmış olması gerekir.

Meslek Lisesi İçin Mezuniyet Şartları

a) Uzaktan Eğitimle alacağı ortak kültür derslerini başarmak veya muaf olma,

b) Yüz yüze Eğitimle alacağı ortak meslek derslerini başarmak veya muaf olmak,

c) Stajını tamamlamış olmak,

d) Okul türüne göre gerekli mezuniyet kredisini kazanmış olmak,

e) Altıncı Dönemi bitirmiş olmak,

f) Ara sınıftan Açıköğretim Lisesi'ne kayıt yaptıran öğrencilerin, Açıköğretim Lisesi'nde en az bir dönem sınava katılmış olması gerekir.

Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin ilk kayıttan itibaren on iki dönem okuma hakkı vardır. Ancak, on iki dönem sonunda mezun olamayan öğrenciler, tekrar kayıt yaptırarak, öğrencilik haklarından (paso vb.) yararlanmamak şartı ile, altışar dönemlik sınırsız okuma hakkına sahiptirler.

Açıköğretim Lisesi, uygulama ve denklik yönünden tam bir orta öğretim kurumudur. Dolayısıyla, diğer lise mezunları ile eşit haklara sahiptirler.

Öğrencinin dersleri ile ilgili durumu ne olursa olsun, en son katıldığı sınav sonuçlarının resmi olarak ilan edileceği tarihten önce mezuniyet belgesi düzenlenemez.

 

 
     

 

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.