Ana Sayfa Birimler İletişim
 
 

Tanıtım
Başvuru
Öğretim
Değerlendirme
Sınav Sonuçları ve Geri Bildirimler
Öğrenci Hizmetleri
Çalışma Takvimi
Bülten
Merak Ettikleriniz
İletişim-Rehberlik
Açıköğretim Lisesi İrtibat merkezleri (Halk Eğitim Merkezleri)


ÖĞRENCİ HİZMETLERİ

ÖĞRENCİ BELGESİ

Öğrenci belgesi almak isteyen öğrenciler doğum tarihi, doğum yeri, ana adı, baba adı, öğrenci numarasını belirttikleri bir dilekçeyle birlikte Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile Açıköğretim Lisesi Müdürlüğüne (ANKARA) başvurabilirler.

KAYIT YENİLEME

SINAV SONUÇ BELGESİ Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin yazışma adreslerine postalanmaktadır. Öğrencilerin ders seçme formlarını doldurmadan önce kendilerine Sınav Sonuç Belgesini ve İl Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüklerinden temin ettikleri BÜLTENİ dikkatli bir şekilde inceleyerek mezuniyetlerine kadar saklamaları gerekmektedir.

Kayıt yenileyecek olan öğrencilerin DERS SEÇME FORMLARI numara ve isimlerine düzenlenerek adres illerindeki Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüklerine gönderilir. Öğrenciler bu müdürlüklerden formlarını alabilirler.

Başarılı olduğunuz ve başaramadığınız derslerle ilgili durumunuzu inceledikten sonra ders seçiminizi Elinizdeki Bülteni dikkatle okuyarak yapınız. Daha önce başardığınız dersleri kesinlikle seçmeyiniz.

Seçtiğiniz dersleri mutlaka optik form üzerine kodlayınız. Öncelikle döneminize uygun ortak dersleri daha sonra alanınıza uygun seçmeli dersleri seçmelisiniz. Genel Lise öğrencileri bir dönemde en fazla 40 kredilik ders seçebilirler. Mesleki Açıköğretim Programı öğrencileri ise kayıtlı oldukları döneme göre ders seçimi yaparlar.

Ders seçme formu üzerindeki öğrenci numarası belirtilerek Ziraat Bankasının herhangi bir Şubesinden Ankara Beşevler Şubesi Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Açıköğretim Lisesi hesabına kayıt yenileme ücreti yatırılacak ve banka dekontu alınacaktır.

TASDİKNAME

Açıköğretim Lisesindeki kaydı sildirerek tasdikname almak için başvuran öğrenciler il irtibat bürolarından alıp dolduracağı "Tasdikname İsteme Dilekçesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi" nin Açıköğretim Lisesi Müdürlüğü Adnan Güneşoğlu Eğitim Teknolojileri Kampüsü Ballıkpınar Köyü Gölbaşı/ANKARA adresine posta ile gönderilmesi veya şahsen başvurulması gerekmektedir.

SINAV SONUÇLARI

MEZUNİYET BELGESİ

Çıkma Belgesi

Diplomalar, mezuniyetten 1 ay sonrasında hazırlanmaktadır. Ancak, herhangi bir nedenle acilen mezuniyet belgesi gereken öğrencilerimize çıkma belgesi düzenlenir.

Çıkma belgesi almak isteyen öğrencilerin irtibat bürosundan alacakları "Çıkma Belgesi İsteme Dilekçesi'ni'' doldurarak, nüfus cüzdanı fotokopisi ve diploma harcını yatırdıklarını belgeleyen dekont ile birlikte, Açıköğretim Lisesi Müdürlüğü Adnan Güneşoğlu Eğitim Teknolojileri Kampüsü Ballıkpınar Köyü Gölbaşı/ANKARA adresine postayla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Çıkma belgeleri de diploma gibi öğrencinin kendisine veya vekiline verilir.

Diploma

Öğrencilerin diplomaları dönemler bazında hazırlanarak, İl Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. Bu öğrenciler diplomalarını dağıtım süresi içinde Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüklerinden, dağıtım süresinden sonra Açıköğretim Lisesi (ANKARA) den alabilirler.

Yükseköğretime devam eden öğrencilerin diplomaları üniversiteler tarafından istendikçe üniversitelere gönderilmektedir.

Diplomalar, öğrencinin kendine veya noter vekaletine sahip vekiline verilir. Diplomalar, posta ile gönderilmez.

Eğer diploma verilme tarihi geçmiş ise öğrenciler, İl Eğitim Hizmetlerine yani İl İrtibat Bürolarına başvurarak diplomalarını istetebilirler.

TRANSKRİPT

Öğrencilere öğrenim süreleri içinde veya mezuniyetlerinde başvurdukları takdirde orta öğrenimleri süresince aldıkları ders başarılarını gösteren öğrenim belgesi (transkript) düzenlenir.

Transkript alabilmek için dilekçe ile Açıköğretim Lisesi Müdürlüğü (ANKARA) adresine posta ile ya da şahsen başvurulması gerekmektedir.

PASO

Paso, her ildeki belediye encümen kararına göre verilen bir belgedir. Bu nedenle paso ile ilgili bilgi almak için adresinizin bulunduğu ildeki Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüklerine başvurmanız gerekmektedir.

KİMLİK KARTI

İlk kayıt aşamasında kaydı kabul edilen öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere öğrenci kimlik kartı düzenlenerek Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü tarafından verilir. Öğrenci kimliklerine her öğretim yılı için o öğretim yılına ait bandrol yapıştırılır. Açıköğretim Lisesi Müdürlüğüne başvurmaları halinde kimlik kartı kaybolan öğrencilere yeni kimlik kartı düzenlenir. Kaydı silinen öğrencilere kimlik kartı düzenlenmez.

ÖSYM HİZMETLERİ

Henüz mezun olmamış, ancak Öğrenci Seçme Sınavına başvurabilmek için gerekli şartları taşıyan öğrenciler için, mezuniyet belgesine ihtiyaç yoktur. Her yıl Öğrenci Seçme Sınavı başvuru tarihinden önce, sınava başvurabilecek Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin listesi, Açıköğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderilir. Öğrenci Seçme Sınavına katılmak isteyen öğrencilerin başvuruları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, bu listeye göre değerlendirilir.

ÖSS sınavına, öğretim yılı sonunda mezun olabilecek krediye sahip öğrenciler başvurabileceklerdir. Örneğin; genel lisede okuyan bir öğrenci bir dönemde en fazla 40 kredilik ders alabilir. Bir öğretim yılında 40x2=80 kredilik ders alıp başarılı olması mümkün olacağından mezuniyet kredisinin en az 80 kredi eksiği olan 144-80=64 krediye sahip olması gerekmektedir.

ÖSS'ye başvurabilmek için Mesleki Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin 5. dönem Genel Lise öğrencilerinin ise 4. dönemi bitirmiş ve aktif veya donuk öğrenci olmaları gerekmektedir.

HALKLA İLİŞKİLER

Merkez

Halkla ilişkiler Bürosu

Adres: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) 06500

Teknikokullar / ANKARA

Tel: (0312) 296 94 71 den (0312) 296 94 77 ye kadar (6 hat)

İller

Her ilde Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüklerinde bulunan Öğrenci Bürolarıdır.

Yurtdışı

Batı Avrupa

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Açıköğretim Lisesi Koordinatörlüğü)

Frıesenplatz 13,50672 Köln Almanya

TEL : 0049 221521149
FAX : 0049 221511047

Suudi Arabistan

Medine Cidde ve Riyad eğitim ateşelikleri bünyesinde yer alan Türk İlköğretim okulları.

Libya

Trablus büyükelçiliği bünyesindeki ilköğretim okulu irtibat bürosu olarak hizmet vermektedir.

BÜLTEN

Açıköğretim Lisesi Bülteni, kayıt ve sınav dönemlerinde İl Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. Bültenleri öğrenciler buralardan temin edebilirler. Yayımlanan bültenlerde öğrenciler sınavlar ve kayıtlarla ilgili merak ettikleri konuları bulabilirler.

 

 
     

 

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.