Ana Sayfa Birimler İletişim
 
 

Tanıtım
Başvuru
Öğretim
Değerlendirme
Sınav Sonuçları ve Geri Bildirimler
Öğrenci Hizmetleri
Çalışma Takvimi
Merak Ettikleriniz
İstatistikler
İletişim


ÖĞRETİM

Öğretim Sistemi,

İlköğretim Okullarındaki öğretim programı uygulanır. Öğretim; her bir sınıf için bir ders yılıdır. Bir ders yılı iki dönemden oluşur. Her dönem sonunda girilen sınavların not ortalaması yıl sonu notunu belirler. Öğrenciler yıl sonunda başarısız oldukları dersler için Not Yükseltme Sınavına girerler.

AÇIK İLKÖĞRETİM OKULUNDA OKUTULAN DERSLER :

6.SINIF
7.SINIF
8.SINIF
Ders
Kodu

Ders
Adı

Ders
Kodu

Ders
Adı

Ders
Kodu

Ders
Adı

601

Türkçe

701

Türkçe

801

Türkçe

602

Matematik

702

Matematik

802

Matematik

603

Fen Bilgisi

703

Fen Bilgisi

803

Fen Bilgisi

604

Sosyal Bilgiler

704

Sosyal Bilgiler

805

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi

607 Yabancı Dil 705 Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 806 TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
608

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

707

Yabancı Dil

807

Yabancı Dil

609

Trafik ve İlk Yardım

708

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

808

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

610 Seçmeli Ders
1.Güzel Konuşam ve Yazma
2.Turizm
710 Seçmeli Ders
1.Güzel Konuşam ve Yazma
2.Turizm
809 Trafik ve İlk Yardım
 


 

 

810

Seçmeli Ders
1.Güzel Konuşam ve Yazma
2.Turizm

 

Eğitim Materyalleri

Televizyon: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce, ders kitaplarımızı desteklemek üzere televizyon ders programları, iletişimi sağlamak ve rehberlik hizmeti sunmak üzere de televizyon iletişim ve rehberlik programları hazırlanmaktadır.
Programlar TRT Genel Müdürlüğünün işbirliği ile TRT 4 TV Yayın Programında yayınlanır.


Radyo: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce, ders kitaplarımızı desteklemek üzere radyo ders programları, iletişimi sağlamak ve rehberlik hizmeti sunmak üzere de radyo iletişim ve rehberlik programları hazırlanmaktadır.

Programlar TRT Genel Müdürlüğünün işbirliği ile TRT1 Radyo Yayın Programında yayınlanır.


Basılı Materyal: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Ders Programlarına uygun olarak hazırlanan ders notları her öğretim yılı başında öğrencilere dağıtılmak üzere öğrenci bürolarına gönderilir.

Ders Notlarını;

  • İlkokul diplomasıyla başvuranlar kayıt esnasında,
  • Ara sınıflardan başvuranlar geri bildirim belgelerini aldıktan sonra,
  • Kayıtlı öğrencilerden bir üst sınıfa geçenler ise kayıt yenileme esnasında alırlar.

Çoklu Ortam Ürünleri :

Televizyon programları digital ortama aktarılmaktadır. En yakın zamanda VCD olarak üretilecektir.

 

 
     

 

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.