Ana Sayfa Birimler İletişim
 
 SOSYAL BİLİMLER - Sosyal Bilgiler

 

DİZİ 2: DÜNYAMIZ

DİZİ 3: SOSYAL BİLGİLER 4

DİZİ 4: SOSYAL BİLGİLER 5

DİZİ 5: SOSYAL BİLGİLER 6 (AİO)

DİZİ 6: SOSYAL BİLGİLER 7 (AİO)

DİZİ 7: VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI 7 (AİO)

DİZİ 8: VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI 8 (AİO)

DİZİ 9: PERİ BACALARI EFSANESİ

DİZİ 10:TÜRK DÜNYASI

DİZİ 11:ÇİN

DİZİ 12:BREZİLYA

DİZİ 13:HOLLANDA

DİZİ 14:JAPONYA

DİZİ 15: DOĞA VE YAPARIN HİKAYESİ

 

DİZİ 1: HAVAYI ANLAMAK

Bu dizi ile ilköğretim öğrencileri hedeflenmiştir.

9 PROGRAM YABANCI YAPIM

1. İKLİM VE YAŞADIĞIMIZ DÜNYA

İklimin insan üzerindeki etkisi ve iklimi etkileyen faktörlerden bazıları anlatılarak farklı bölgelerin sıcaklık ve nem yapısı inceleniyor. (14'00'')

2. BULUTLAR VE YAĞIŞ

Bulutların nasıl oluştukları, nasıl yağış oluşturdukları anlatılarak bulut türlerinden Kümülüs, Stratüs ve Sirus bulutlarının görüntüleri eşliğinde açıklamalar yapılıyor. (15'00'')

3. DÜNYA HAVA TAHMİNLERİ

Dünyada hava tahminlerinin nasıl yapıldığı, uzaya fırlatılmış uydulardan bu alanda nasıl yararlanıldığı anlatılıyor. (14'00'')

4. ENERJİ DENGESİ

Dünyamıza gelen ısı enerjisinin nasıl kullanıldığı açıklanarak, enerji dengesini değiştiren etmenler, sera etkisi ve sonuçlarından söz ediliyor. (15'00'')

5. ŞİDDETLİ FIRTINALAR

Bu programda özel çekimler aracılığıyla şiddetli rüzgarların, fırtınaların nasıl oluştuğu açıklanıyor. (15'00'')

6. HAREKET HALİNDEKİ HAVA SİSTEMLERİ

Çeşitli hava akımlarını, meltemleri, fırtınaları, kasırgaları oluşturan nedenler ve soğuk-sıcak hava akımları anlatılıyor. (15'00'')

7. RÜZGARLAR VE HAVA AKIMLARI

Çeşitli hava akımları, rüzgar türleri anlatılıyor. (13'00'')

8. DÜNYA 'NIN ATMOSFERİ

Atmosfer, atmosferin etkileri, çeşitli yüksekliklerde değişen yer çekimi ve hava koşulları anlatılıyor. (13'00'')

9. DÜNYAMIZDA RÜZGARLAR

Rüzgarların dünyanın çevresinde izledikleri yollar ve bu durumu oluşturan nedenler anlatılıyor. (13'00'')

DİZİ 2: DÜNYAMIZ

Bu dizi ile ilköğretim öğrencileri hedeflenmiştir.

12 PROGRAM YABANCI YAPIM

1. YERYÜZÜNÜN YAPISI

Dünyanın oluşumu, dünyanın katmanları ve kaya çeşitleri hakkında bilgi veriliyor. (10'00'')

2. YER KABUĞUNDAKİ DEĞİŞİMLER

Yer kabuğunu değiştiren iç ve dış kuvvetlerden söz edilerek, bu değişimlerin sonucunda oluşan yapılar anlatılıyor. (13'00'')

3. BUZULLAR

Buzulların nasıl meydana geldiği ve buzul çeşitlerinden söz ediliyor. (11'00'')

4. YANARDAĞLAR

Yanardağların nasıl oluştukları ve yapıları anlatılıyor. (10'00'')

5. NEHİRLERİN HAREKETLERİ

Bu programda akarsuların hareketleri ve bu hareketlerin yeryüzünün yapısını nasıl değiştirdiği anlatılıyor. (10'00'')

6. OKYANUSLAR

Okyanusların iklim ve havayı nasıl etkiledikleri ve zenginlik yatağı olma özellikleri anlatılıyor. (14'00'')

7. KAYALAR VE MİNERALLER

Kayaların çeşitleri ve kayaları oluşturan mineraller üzerinde duruluyor. (12'00'')

8. ENLEM BOYLAM VE ZAMAN DİLİMLERİ

Enlem-boylam ve zaman dilimlerinin oluşumu anlatılıyor. (14'10'')

9. ATMOSFER

Atmosfer tabakası bütün özellikleriyle inceleniyor. (10'00'')

10. KİRLİLİK SORUNU

Çevremizi kirleten çeşitli faktörler inceleniyor. Çevremizi korumak için ''ne yapmalıyız, ne yapıyoruz?'' gibi sorulara cevap aranıyor. (15'35'')

11. DÜNYAMIZ VE SULAR

Belgesel türünde hazırlanmış bu programda, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının nasıl meydana geldiği açıklanarak, suyun doğal çevirimi anlatılıyor. (11'00'')

12. TOPRAK

Toprağın nasıl oluştuğu, toprağın yapısı ve çeşitleri anlatılıyor. (11'00'')

DİZİ 3: SOSYAL BİLGİLER 4

Sekiz programlık bu dizi ile ilköğretim 4. sınıf öğrencileri hedeflenmiştir. Bu dizi ilköğretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler müfredatını desteklemek amacı ile gerçekleştirilmiştir.

1. Türkiye'nin Coğrafi Konumu (12'09")

2. Türkiye'nin Dağları (11'37'')

3. Türkiye'nin Denizleri ve Kıyıları (10'47'')

4. Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü (12'42'')

5. Türkiye'nin Akarsuları ve Gölleri (13'56'')

6. Yurdumuzda İlk İnsanlar (10'40'')

7. Anadolu'da İlk Medeniyetler 1 (09'50'')

8. Anadolu'da İlk Medeniyetler 2 (08'00'')

 

DİZİ 4: SOSYAL BİLGİLER 5

Dokuz programlık bu dizi ile ilköğretim 5. sınıf öğrencileri hedeflenmiştir. Programlar ilköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler müfredatını desteklemek amacı ile gerçekleştirilmiştir.

1. Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu (15'32'')

2. Osmanlı İmparatorluğunun Yükselişi (13'10'')

3. Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışı (14'16'')

4. Ekonomik Hayat (11'18'')

5. Demokrat Hayat (11'20'')

6. Kurtuluş Savaşı (13'50'')

7. Atatürk (12'27'')

8. Yeryüzünde Kara ve Denizler (15'38'')

9. Dünyamız ve Türkiye (09'35")

 

DİZİ 5: SOSYAL BİLGİLER 6. SINIF (AİO)

Sınıf uzaktan eğitim öğrencileri hedeflendiği 11 programlık bu dizide, sunucunun anlatımı, fotoğraf, grafik ve animasyonla desteklenmektedir. Bu sınıfa ilişkin müfredatla uyumlu olan programlarda ayrıca özgün, canlandırma tip bulunmaktadır. Programlar. Program süresi 15'00"dır.

1. Demokratik Hayat

2. Coğrafya ve Dünyamız 1

3. Coğrafya ve Dünyamız 2

4. Türkiye Tarihi 1

5. Türkiye Tarihi 2

6. Soru Programı 1

7. Moğollar ve Diğer Türk Devletleri

8. Türkiyemiz 1

9. Türkiyemiz 2

10. Osmanlı Devletinin Kuruluşu

11. Soru Programı 2

DİZİ 6: SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF (AİO)

7. Sınıf uzaktan eğitim öğrencileri hedeflendiği 12 programlık bu dizide, sunucunun anlatımı, fotoğraf, grafik ve animasyonla desteklenmektedir. Bu sınıfa ilişkin müfredatla uyumlu olan programlarda ayrıca özgün, canlandırma tip bulunmaktadır. Program süresi 15'00"dır.

1. Türkiyenin Coğrafi Bölgeleri 1

2. Türkiyenin Coğrafi Bölgeleri 2

3. Türkiyenin Coğrafi Bölgeleri 3

4. İstanbul'un Fethi ve Hint Deniz Seferleri

5. Osmanlı Devletinin Doğu ve Güneydeki İlerlemeleri ve Avrupadaki Yenilikler

6. Soru Programı 1

7. 17. ve18. yy'da Osmanlı Devleti

8. 19. ve 20. yy.'da Osmanlı Devleti

9. Osmanlı Kültür ve Uygarlığı

10. Yurdumuzun Komşuları ve Türk Dünyası

11. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

12. Soru Programı 2

 

DİZİ 7: VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI 7 (AİO)

12 programlık bu dizi ile 7. Sınıf uzaktan eğitim öğrencileri hedeflenmiştir. Programlar bu sınıfa ilişkin müfredatla uyumludur. Program sunucu ve konuklu olup, grafik ve görüntülerle desteklenmektedir. Süresi 15'00".

1. İnsan, İnsanlık, Ortak Miras

2. Ortak Miras, Ortak Mirasın Önemi

3. Ahlak Nedir? Etik Nedir?

4. Etik Değerler, İnsanın Özellikleri ve Olanakları

5. İnsan Olma Bilinci (İnsan Olma Bilincinin Getirdikleri, İnsan Olma Sorumluluğunu Taşıma Yolları)

6. Soru Programı 1

7. Hak ve İnsan Hakları Kavramı (İnsan Hakları Düşüncesinin Ortaya Çıkışı, İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişimi)

8. 20.yy'da İnsan Hakları Düşüncesindeki Gelişmeler

9. Temel Haklar, Temel Özgürlükler Kavramları

10. Temel Hak ve Özgürlükler (Örnekler, İnsan Hakları Belgelerinde Yeralan Başka Bazı Haklar)

11. İnsan Haklarının İşlevselleştirilmesinde Devletin Görevi

12. Soru Programı 2

DİZİ 8: VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI 8. SINIF (AİO)

12 programlık bu dizi ile 8. Sınıf uzaktan eğitim öğrencileri hedeflenmiştir. Programlar bu sınıfa ilişkin müfredatla uyumludur. Program sunucu ve konuklu olup, grafik ve görüntülerle desteklenmektedir. Süresi 15'00".

1. Devlet, Demokrasi Kavramları

2. Vatandaşlık Kavramı ve Vatandaşlık Hakları

3. Vatandaş Olma ve Sorumluluğu

4. İnsan Haklarını Korumanın Önemi 1 (İnsan Haklarının Ulusal Düzeyde Korunması)

5. İnsan Haklarını Korumanın Önemi 2 (İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması, İnsan Haklarının Korunmasında İnsan Hakları Eğitiminin Önemi)

6. Soru Programı 1

7. İnsan Haklarının Korunması 1 (Birey ve Toplumdan kaynaklanan Engeller)

8. İnsan Haklarının Korunması 2 (Devlet Kaynaklı Engeller)

9. İnsan Haklarını Korumanın İşlevselleştirilmesinde İnsan Hakları Eğitiminin Önemi

10. Ülkemize Yönelik İç ve Dış Tahrikler, Terör

11. Terörün Yayılma Sebepleri, Terörle Mücadelede Kişilere Düşen Görevler

12. Soru Programı 2

 

DİZİ 9: PERİ BACALARI EFSANESİ

Efsane, destan, öykü, türkü ve şiirlerden yararlanarak yaşadığımız yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunmak ( 15' .00'' )

 

DİZİ 10: TÜRK DÜNYASI

İlköğretim 4, 5, 6 ve 7. sınıflarda Sosyal Bilgiler dersinde küresel bağlantıları öğrenme alanıyla ilgili olarak Türk Dünyasını tanıtmak (15'00'')

DİZİ 11: ÇİN

İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde küresel bağlantıları öğrenme alanıyla ilgili olarak Çin'i tanıtmak (13'21'').

DİZİ 12: BREZİLYA

İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde küresel bağlantıları öğrenme alanıyla ilgili olarak Brezilya'yı tanıtmak (16'16'')

DİZİ 13:HOLLANDA

İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde küresel bağlantıları öğrenme alanıyla ilgili olarak Hollanda'yı tanıtmak (11'30'')

DİZİ 14:JAPONYA

İlköğretim Sosyal Bilgiler dersinde küresel bağlantıları öğrenme alanıyla ilgili olarak Japonya'yı tanıtmak (18'02'')

DİZİ 15 : DOĞA VE YAPARIN HİKAYESİ (1 Adet VCD)

İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin çevrelerinde gördükleri doğal ve beşerî unsurları tanımak ve birbirinden ayırt edebilme davranışını kazanmaları amacıyla üretilmiştir ( 15' 00'').

 

 

 
     

 

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.