Ana Sayfa Birimler İletişim
 
 


 


SOSYAL BİLİMLER - Edebiyat

 

DİZİ 1: EDEBİ METİNLER I (AÖL)

DİZİ 2: EDEBİ METİNLER II (AÖL)

DİZİ 3: EDEBİ METİNLER III (AÖL)

DİZİ 4: EDEBİ METİNLER IV (AÖL)

DİZİ 5 : DİL VE ANLATIM ( AÖL)

DİZİ 6 : TÜRK EDEBİYATI 10

 

 

DİZİ 1: EDEBİ METİNLER I

Yedi programlık Edebi Metinler I dizisinde; konular grafik ögelerle destekleniyor, konuklar yer alıyor. Program süresi 20 dakika (2001).

1. İşte Şiir! (ŞİİR VE ŞİİR İNCELEME YÖNTEMLERİ)

2. İşte Şiir! (KOŞUK'TAN KOŞMA'YA )

Koşuk örnekleri, Anonim örnekler, Yunus Emre'den örnekler, Koşma örnekleri

3. İşte Şiir! (DİVAN EDEBİYATI ve SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI)

Gazel örnekleri, Kaside örnekleri

4. İşte Şiir! (MİLLî EDEBİYAT'TAN CUMHURİYET DÖNEMİNE)

Mehmet E. Yurdakul, M. Âkif Ersoy, Yahya K. Beyatlı, C. Sıtkı Tarancı, Ahmet H. Tanpınar

5. İşte Şiir! (CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ I)

Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dranas

6. İşte Şiir! (CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ II)

Orhan Veli Kanık, Edip Cansever, Fazıl Hüsnü Dağlarca

7. Soru Programı

DİZİ 2: EDEBİ METİNLER II

Yedi programlık Edebi Metinler II dizisinde; konular grafik ögelerle destekleniyor, konuklar yer alıyor. Program süresi 20 dakika (2001).

1. İşte Öykü!

Öykünün tanımı, Planı, Çeşitleri, Ögeleri, Öykü inceleme yöntemi

2. İşte Öykü! (TANZİMAT ÖNESİ TÜRK HİKÂYECİLİĞİ)

Dede Korkut Hikâyeleri, Destan örnekleri, Halk hikâyeleri, Masallar

3. İşte Öykü! (ÖYKÜ TÜRÜNÜN GELİŞİMİ)

Halit Ziya, Hüseyin Rahmi, Ömer Seyfettin, Memduh Ş. Esendal, Sait Faik, Haldun Taner, Sabahattin K. Aksal

4. İşte Roman !

Romanın tanımı, Planı, Çeşitleri, Ögeleri, Roman inceleme yöntemi

5. İşte Roman! (GELİŞEN ROMANIMIZ)

Recaizade Mahmut Ekrem, Halit Ziya, Yakup Kadri, Halide Edip, Peyami Safa

6. İşte Roman! (ÇAĞDAŞ ROMANIMIZ)

Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Necati Cumalı, Tarık Buğra

7. Soru Programı

DİZİ 3: EDEBİ METİNLER III

Yedi programlık Edebi Metinler III dizisinde; konular grafik ögelerle destekleniyor, konuklar yer alıyor. Program süresi 20 dakika (2001).

1. İşte Tiyatro!

Tiyatronun tanımı, Tiyatro terimleri, Tiyatro çeşitleri

2. İşte Tiyatro! (GELENEKSEL TİYATROMUZ)

Meddah, Ortaoyunu, Karagöz (Örnek metinler)

3. İşte Tiyatro! (ÇAĞDAŞ TİYATROYA GİRİŞ)

Trajedi (Özellikleri, örnek metinler), Komedi (Özellikleri, örnek metinler)

4. İşte Tiyatro! (DRAM, MÜZİKLİ OYUN)

Dram (tanımı, özellikleri, örnek metinler), Müzikli tiyatro (tanımı, çeşitleri, özellikleri)

5. Anı

Anı türünün tanımı, özellikleri

6. Gezi yazısı

Gezi türünün tanımı özellikleri

7. Soru P rogramı

DİZİ 4: EDEBİ METİNLER IV

Yedi programlık Edebi Metinler IV dizisinde; konular grafik ögelerle destekleniyor, konuklar yer alıyor. Program süresi 20 dakika (2001).

1. Biyografi

Biyografi türünün tanımı, özellikleri, Biyografi örnekleri (Behçet Necatigil, Cevdet Kudret, vb.)

2. Mektup türü -I

Mektup türünün tanımı, Özellikleri, Çeşitleri, Örnek metinler

3. Mektup Türü -II

İş mektupları, Dilekçe, Öz geçmiş

4. Deneme -I

Deneme türünün tanımı, Özellikleri, Gelişimi, Montaigne'den örnekler

5. Deneme -II

Deneme örnekleri (Sabahattin K. Aksal, Nurullah Ataç, Suut K.Yetkin, Melih Cevdet vb.)

6. Söylev

Söylevin tanımı, Özellikleri, Örnekleri ("Nutuk" ile "Söylev ve Demeçler" ; H. S. Tanrıöver)

7. Program

Soru Programı

DİZİ 5 : DİL VE ANLATIM 9 ( 4 adet VCD )

Ortaöğretim öğrencilerinin dinleme, okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileriyle kültürel kimliğin oluşması ve zenginleşmesine, bireyin kendisini yazılı olarak kolay, doğru ve güzel ifade etmesine zemin hazırlamak; dilin her düzey ve bağlamdaki kullanımını kavratarak, Türk dilinin zenginliğini ve özelliklerini sezdirmek ( 2008 ) .

 

1. VCD

1. İletişim, Dil ve Kültür ( 29' 05'' )

2. Telaffuz, Türkçenin Sesleri ve Özellikleri ( 21' 25'' )

3. Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri ( 18' 35'' )

2. VCD

4. Kelimenin Yapısı ( 17' 27'' )

5. Kelimede Anlam ( 19' 49'' )

6. Kelime Grupları ( 18' 08'' )

3. VCD

7. Cümlenin Öğeleri ( 17' 58'' )

8. Cümlenin Yapısı ( 17' 47'' )

9. Cümlede Anlam ( 18'16'' )

4. VCD

10. Anlatım Bozuklukları ( 18' 23'' )

11. Pragraf Bilgisi ( 17' 05'' )

12. Pragraf Bilgisi ( 15' 51'' )

 

DİZİ 6 : TÜRK EDEBİYATI 10 ( 3 Adet VCD )

Tarih ve edebiyat ilişkisini kavratarak çeşitli dönemlerde ve türdeki Türk Edebiyatı ürünlerini tanıtmak ve öğrencilerin zamanın akışına paralel olarak Türk yaşama tarzını, düşüncesini, dil zevkini ve kültür hayatına özgü gelenekleri, edebi metinler çerçevesinde değerlendirilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır (2009).

1.VCD

1 - Tarih - Edebiyat İlişkisi (17'10'')

2-Destan Dönemi Türk Edebiyatı (15'15'')

3- Destan Dönemi Türk Edebiyatı ve Göktürk Yazıtları (21'35'')

4-İslami Dönemde İlk Türk Edebiyatı Ürünleri (18'15'')

2. VCD

5-İlahi, Nefes, Gazel,Hikaye, Fıkra (19'00'')

6-Divan Edebiyatı 1 (15'35'')

7- Divan Edebiyatı 2 (13'45'')

8-Halk Edebiyatı 1 (20'30'')

3. VCD

9-Halk Edebiyatı 2 (20'30'')

10- Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler (17'20'')

11- Göstermeye Bağlı Edebi Metinler (16'20'')

12- Öğretici Metinler (18'25'')

 

 
     

 

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.