Ana Sayfa Birimler İletişim
 
 SOSYAL BİLİMLER - Coğrafya

 

DİZİ 1: COĞRAFYA 1 (AÖL)

DİZİ 2: COĞRAFYA 2 (AÖL)

DİZİ 3: TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI (AÖL)

DİZİ 1: COĞRAFYA 1 (AÖL)

Yedi programdan oluşan Coğrafya 1 dizisinde; dünyamızın genel özellikleri (oluşumu, yer şekilleri; akarsular, göller, okyanuslar), iklim ve harita bilgisi konuları yurdumuzdan da örnekler verilerek işleniyor. Program süresi 15'00".

1. Coğrafyanın Konusu, Bölümleri, Dünyamızın Şekli ve Büyüklüğü

2. Harita Bilgisi

3. Dünyanın Oluşumu ve Yapısı

4. Yer şekillerinin Oluşumu: İç ve Dış Kuvvetler

5. İklim, Basınç, Hava Hareketleri ve Yağış

6. Toprak Kaymaları ve Göçmeler

7. Çevre ve Sorunları

DİZİ 2: COĞRAFYA 2 (AÖL)

Türkiye'nin konumu, yedi coğrafi bölgede yeryüzü şekilleri, iklimi, ekonomisi, nüfus ve yerleşimi konuları işleniyor. Program süresi 15'00".

1. Coğrafi Bölgelere Giriş, Karadeniz Bölgesi

2. Marmara Bölgesi

3. Ege Bölgesi

4. Akdeniz Bölgesi

5. Güney Doğu Anadolu Bölgesi

6. Doğu Anadolu Bölgesi

7. Orta (İç) Anadolu Bölgesi

8. Soru Programı

DİZİ 3: TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI (AÖL)

Dokuz programdan oluşan Türkiye Fiziki Coğrafyası dizisinde; Türkiye fiziki özellikleriyle inceleniyor. Program süresi 15'00".

1. Türkiye'nin Dünya Üzerindeki Konumu ve Yeryüzü Şekillerinin Dağılımı

2. Türkiye'de Yeryüzü Şekillerinin Dağılımı

3. Suların Gücü

4. Yeryüzü Şekillerinde Rüzgarın Gücü

5. Candamarımız Akarsularımız

6. Türkiye'nin Gölleri

7. Türkiye'de Yer altı Suları

8. Türkiye'nin İklimi

9. Türkiye'nin İklim Elemanları ve Sorular

 
     

 

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.