Ana Sayfa Birimler İletişim
 
 


ÜRÜN VE ESER SİPARİŞ ŞARTLARI

T.C
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

ÜRÜN VE ESER SİPARİŞ ŞARTLARI

1-TELİF HAKKI

Ürün ve eserlerin telif hakkı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne aittir.Telif hakkı sahipliğini belirten ETG logosu silinemez, gölgelenemez ve yeri değiştirilemez. Ürün ve eser üzerinden ticaret yapılamaz. Herhangi bir ürünün ve eserin bütünü ya da bir bölümü herhangi bir biçimde çoğaltılamaz, uyarlanamaz, yayınlanamaz. Bu türden talepler özel sözleşme yapmayı gerektirir.

2- SATIN ALMA

Ürün ve eserler sipariş usulüyle sağlanır. Siparişi veren ürün standardını ve malzemeyi önceden kabul etmiş sayılır. Standart dışı talep için özel sözleşme yapılması gerekir. Ürünler bedeli TL olarak Ziraat Bankası, ANKARA - Beşevler şubesi 5495217-5001 no'lu hesaba yatırıldıktan sonra Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Teknikokullar 06500 ANKARA adresinden alınabilir, posta ya da kargo ile ödemeli istenebilir. Ödemelerde sözleşmenin yapıldığı tarihteki fiyatlar geçerlidir. Yatırılan bedel ancak siparişin gerçekleşmemesi durumunda iade edilir.

3- TESLİM

Posta / Kargo bedeli alıcıya aittir. Ürün ve eser için Genel Müdürlükçe verilen teslim tarihi geçerlidir. Genel Müdürlük hizmetleri önceliklidir. Genel Müdürlük hizmetleri nedeniyle oluşan gecikmelerden Kurum sorumlu değildir.

4- Bu sipariş şartları hükümlerine aykırı her türlü davranıştan ürün ve eserin siparişini veren kişiler ve temsil ettikleri kurumlar sorumludur.

5- Bu sipariş şartları uygulanmasından doğacak ihtilafların çözülmesinde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE


Yukarıdaki beş maddelik sipariş şartlarını kabul ederek ...................... adet ........................................ satın almak / çoğalttırmak istiyorum. Bedeli olan ................................... .............................................................TL. yi EGİTEK Döner Sermaye İşletmesinin Ziraat Bankası, ANKARA Beşevler Şubesi (Fotoğraf / Film Şeridi / Video / Ses Kaseti / Film / CD / CD-ROM / VCD) 5495217-5001 no'lu hesabına yatırdım. Banka dekontu ilişiktedir.

Siparişimin aşağıdaki adresime posta / kargo ile gönderilmesini arz ederim.

İşletme Müdürlüğü                                     Siparişi veren

.../..../ 200..

Teslim edilecek adres:

Not: Siparişin gerçekleşmesi için banka dekontuyla birlikte bu sözleşmenin ad-soyad yazılıp imzalanarak gönderilmesi gerekmektedir. Ürünlerimize ait katalogu İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Müdürlüklerinde görebilirsiniz.Konya Devlet yolu No:21 06500
Teknikokullar, ANKARA
TEL: 0312 296 94 24

e-posta: cogaltim@meb.gov.tr
İnternet adresi: egitek.meb.gov.tr

 

 
     

 

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.