Ana Sayfa Birimler İletişim
 
 


MATEMATİK

DİZİ 1: YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN MATEMATİK 1

DİZİ 2 :YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN MATEMATİK 2

DİZİ 3: GEOMETRİK ŞEKİLLERİ TANIYALIM

DİZİ 4: ÖLÇME

DİZİ 5: MATEMATİK 6 (AİO)

DİZİ 6: MATEMATİK 7 (AİO )

DİZİ 7: MATEMATİK 8 (AİO )

DİZİ 8: MATEMATİK 2

DİZİ 9: MATEMATİK 3

DİZİ 10: TV DERSHANESİ/ MATEMATİK

DİZİ 11: TV DERSHANESİ/ GEOMETRİ

DİZİ 12: MATEMATİK 1 (AÖL)

DİZİ 13: MATEMATİK 2 (AÖL)

DİZİ 14: MATEMATİK 3 (AÖL)

DİZİ 15: MATEMATİK 4 (AÖL)

DİZİ 16: MATEMATİK 5 (AÖL)

DİZİ 17: MATEMATİK 6 (AÖL)

 

DİZİ 1: YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN MATEMATİK 1

Bu dizi ile ilköğretim 1. ve 2. sınıf öğrencileri hedeflenmiştir.

7 PROGRAM R VHS YABANCI YAPIM

1. TOPLAMA

Çizgi kahramanlarla temel düzeyde toplama yapmanın ilkeleri veriliyor. (12'25'')

2. ÇIKARMA

Çizgi kahramanlarla temel düzeyde çıkarma yapmanın ilkeleri veriliyor. (12'30'')

3.ÇARPMA

Çizgi kahramanlarla temel düzeyde çarpma yapmanın ilkeleri veriliyor. (13'20'')

4.BÖLME

Çizgi kahramanlarla temel düzeyde bölme yapmanın ilkeleri veriliyor. (13'00'')

5. KESİRLERİ KEŞFEDİYORUZ.

Kesir kavramı günlük yaşamdan örneklerle açıklanıyor. (11'45'')

6. SORUN YARATAN SIFIR

‘'0'' sayısının özelliklerinden ve sayı eksenindeki yerinden söz edilerek ''sıfır'' ı kullanarak toplama çıkarmanın nasıl yapılacağı açıklanıyor. (12'00'')

7. SAYI BASAMAKLARI; BİRLER, ONLAR, YÜZLER

Sayıların nasıl basamaklandırıldığı çizgi kahramanlarla açıklanıyor. (11'10'')

8. STANDART BİRİMLERİ KULLANMAK

Bilinen bir kahraman aracılığı ile ölçmede standart birimleri kullanmanın gereği işleniyor (13'14”).

DİZİ 2 :YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN MATEMATİK 2

Bu dizi ile ilköğretim 1. ve 2. sınıf öğrencileri hedeflenmiştir.

7 PROGRAM R VHS

1. TOPLAMA

Toplama işleminin ilkeleri açıklanıyor. (10'20'')

2. ÇIKARMA

Çıkarma işleminin ilkeleri verilerek toplama ve çıkarma işlemi arasındaki ilişki açıklanıyor. (12'00'')

3. ÇARPMA

Çarpımları 20'ye kadar olan sayıları, 3 ve 2 ile zihinden çarpmayı öğretiyor. (16'00'')

4. KÜMELER

Küme kavramı ve kümeler arasındaki ilişkiler açıklanıyor. (10'52'')

5. UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

Uzunluk ölçme aracı tanıtılarak uzunluk birimleri açıklanıyor. (10'13'')

6. ZAMAN ÖLÇÜLERİ

Saat, gün, hafta,ay ve yıl bilgisi açıklanıyor. (9'56'')

7. GEOMETRİ

Nokta, çizgi, doğru parçası, dikdörtgen, kare, üçgen ve çembere ilişkin bilgiler veriliyor. (12'00'')

 

DİZİ 3: GEOMETRİK ŞEKİLLERİ TANIYALIM

Bu dizi ile ilköğretim öğrencileri hedeflenmiştir.

3 PROGRAM R VHS YABANCI YAPIM

1. ÇİZGİLER, AÇILAR

Çizgi, üçgen, dikdörtgen, kare, paralelkenar, yamuk tanıtılarak bu geometrik şekillerin yaşam içindeki örneklerine yer veriliyor. (14'20'')

2. DAİRELER, YARIM DAİRELER, ELİPSLER

Daire, yarım daire elips özellikleriyle tanıtılarak yaşam içindeki örneklerine yer veriliyor. (8'10'')

3. SİLİNDİRLER, PRİZMALAR, PİRAMİTLER

Piramit, silindir ve prizma özellikleri ile tanıtılarak, yaşam içindeki örneklerine yer veriliyor. (8'50'')

DİZİ 4: ÖLÇME

Bu dizi ile ilköğretim öğrencileri hedeflenmiştir.

6 PROGRAM R VHS YABANCI YAPIM

1. MİLİLİTRE VE LİTRELERİ KULLANMAK

Litre ile mililitre arasındaki ilişki açıklanarak günlük yaşamdaki kullanım alanlarından örnekler veriliyor. (13'15'')

2. GRAMLARI VE KİLOGRAMLARI KULLANMAK

Kütle kavramı ve ölçülmesi üzerinde durularak kütle birimlerinden gram ve kilogram açıklanıyor. (11'00'')

3. SANTİMETRE, METRE, KİLOMETRE

Uzunluk birimleri örnekler üzerinde açıklanıyor. (11'00'')

4. ZAMANI ÖLÇMENİN ÖYKÜSÜ

Tarihsel gelişim içinde saatler tanıtılarak (güneş saati, kum saati vb.) zaman birimlerinden söz ediliyor. (11'00'')

5. GÜNLER, HAFTALAR, AYLAR

Takvim çeşitleri ve takvimlerin nasıl kullanılacağı anlatılıyor. (13'10'')

6. SAAT KAÇ ?

Gün kavramı verilerek saatin nasıl okunduğu açıklanıyor. (12'10'')

DİZİ 5: MATEMATİK 6 (AİO)

6. sınıf Matematik ders konularını içeriyor. Birinci dönem 6; ikinci dönem 6 program olmak üzere toplam 12 programdan (6.ve 12. programlar değerlendirme soruları) oluşuyor. Yapım yılı 1998, program süresi 15'00”.

1. Kümeler 1

2. Kümeler 2

3. Doğal Sayılar, Asal Sayılar.

4. Rasyonel Sayılar ve Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi 1

5. Rasyonel Sayılar ve Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi 2

6. Soru Programı 1

7. Nokta, Doğru, Uzay, Doğru Parçası, Işın.

8. Açı, Üçgen ve Çeşitleri.

9. Ölçüler 1

10. Ölçüler 2

11.Oran, Orantı

12. Soru Programı 2

DİZİ 6: MATEMATİK 7 (AİO )

7. sınıf Matematik ders konularını içermektedir. Birinci dönem 6; ikinci dönem 6 program olmak üzere toplam 12 programdan oluşmaktadır. 6. ve 12. programlar değerlendirme sorularını içermektedir. Yapım yılı 1998, program süresi 15'00” dır.

1. Tam Sayılar

2. Rasyonel Sayılar Kümesi

3. Denklemler 1

4. Denklemler 2

5. Oran, Orantı ve Yüzdeler

6. Soru Programı 1

7. Geometri 1

8. Geometri 2

9. Çember ve Daire

10. Matematik Sistemler

11. İstatistik ve Grafikler

12. Soru Programı 2

DİZİ 7: MATEMATİK 8 (AİO )

8.sınıf Matematik ders konularını içermektedir. Birinci dönem 6; ikinci dönem 6 program olmak üzere toplam 12 programdan oluşmaktadır. 6. ve 12. programlar değerlendirme sorularını içermektedir. Yapım yılı 1998, program süresi 15'00” dır.

1. Rasyonel Sayılar, İrrasyonel Sayılar

2. Karekökler

3. Harfli İfadeler

4. Binom Açılımı ve Özdeşlikler 1

5. Binom Açılımı ve Özdeşlikler 2

6. Soru Programı 1

7. Denklemler 1

8. Denklemler 2

9. Üçgenler 1

10. Üçgenler 2

11. Trigonometri

12. Soru Programı 2

DİZİ 8: MATEMATİK 2

26 programlık bu dizi ile ortaöğretim öğrencileri hedeflenmiştir. Programlar matematik lise 2 müfredatını tamamen desteklemektedir. Program süresi 20'00'' dır.

1. İkinci Dereceden Denklemler

2. İkinci Dereceye Dönüşebilen Denklemler ve Köklerinin İşareti

3. Eşitsizlikler

4. Uzayda Dik Doğru ve Düzlemler

5. Çokgensel Bölgelerin Alanı

6. Çokgensel Alanlar ve Pisagor Teoremi

7. Üçgenlerde Benzerlik

8. Temel Benzerlik Teoremlerinin Sonuçları

9. Dik Üçgenlerde Benzerlik ve Metrik Bağıntılar

10. Çember İle İlgili Kavramlar 1

11. Çember İle İlgili Kavramlar 2

12. Dairenin Çevresi ve Alanı

13. Çemberin Analitik İncelenmesi

14. Trigonometri 1

15. Trigonometri 2

16. Trigonometri 3

17. Trigonometrik Denklemler

18. Karmaşık (Kompleks) Sayılar

19. Karmaşık Sayıların Trigonometrik Gösterimi

20. Yönlü Doğru Parçaları ve Vektörler

21. Vektörler

22. Logaritma 1

23. Logaritma 2

24. Sayma İlkesi ve Permutasyon

25. Kombinezon ve Binom Formülü

26. Olasılık Hesabı

DİZİ 9: MATEMATİK 3

26 programlık bu dizi ile Ortaöğretim öğrencileri hedeflenmiştir. Programlar matematik lise 3 müfredatını tamamen desteklemektedir. Program süresi 20'00'' dır.

1. Tümevarım ve İşareti

2. Diziler ve Dizilerde İşlemler

3. Dizilerde Limit

4. Dizilerde Limit Teoremleri

5. Diziler

6. Parçalı Fonksiyonlar

7. Tam Değer Fonksiyonu Tek ve Çift Fonksiyonlar

8. Fonksiyonlarda Tanım Aralığı ve Fonksiyonlarda Limit

9. Fonksiyonlarda Süreklilik

10. Limitlerde Belirsiz Şekiller

11. Türev Kavramı ve Türevin Geometrik Anlamı

12. Türev Alma Kuralları 1

13. Türev Alma Kuralları 2

14. Teğet ve Normal Denklemler İle Bazı Özel Fonksiyonların Türevleri

15. Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum

16. Ortalama Değer Teoremi ve Yüksek Mertebeden Türevlerle İlgili Uygulamalar

17. Fonksiyonların Grafiklerinin Çizimi

18. Belirsiz İntegral

19. Değişken Değiştirme Metodu İle İntegral Alma ve Kısmi İntegrasyon

20. Rasyonel Fonksiyonların İntegrasyonu ve Basit Kesirlere Ayrılması

21. Belirli İntegral

22. Belirli İntegral Yolu İle Alan ve Hacim Hesaplanması

23. Matrisler

24. Matrislerin Çarpımı

25. Determinantlar

26. Lineer Denklem Sistemi ve Gramer Kuralı

DİZİ 10: TV DERSHANESİ/ MATEMATİK

Programlar ortaöğretim matematik müfredatının belirtilen konularını destekler niteliktedir. Çok sayıda çözümlü örnekten oluşan 42 programlık bu dizi ile üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler hedeflenmiştir. Program süresi 20'00'' dır.

1. Sayı Kümeleri Çeşitleri ve İşlemleri

2. Oran ve Orantı

3. Üslü Çokluklar

4. Köklü Çokluklar

5. Mutlak Değerle İlgili 1.Derece Denklemler, Eşitsizlikler

6. Logaritma Tanımı ve Özellikleri

7. Logaritma Fonksiyonunun Tanım Aralığı, Grafiği, Üslü Fonksiyonların Tersi

8. Kümeler ve Bu Kümelerle İlgili İşlemler

9. Kümeler ve Bu Kümelerle İlgili İşlemler

10. Polinomlar

11. Polinomlarda Dört İşlem

12. Önemli Özdeşlikler, Çarpanlara Ayırma, Rasyonel İfadelerde Dört İşlem ve Sadeleştirme

13. 1. Dereceden Bir ve İki Bilinmeyenli Denklemler

14. 2.Derece Denklemler ve Bunların Yardımı ile Çözülebilen Denklemler

15. 2. Derece Denklemin Kökleri ile Katsayıları Arasındaki Bağıntılar

16. Eşitsizliklerin Genel Özellikleri ve Çözüm Kümelerinin Bulunuşu

17. Çarpım ya da Bölüm Şeklinde Verilen Eşitsizlikler

18. Çemberde Açı ve Üçgende Kenar Uzunluklarının Bulunuşu (Trigonometriye Giriş)

19. Trigonometrik Fonksiyonların Dik Üçgenlerdeki Uygulamaları, Bazı Özel Açıların Trigonometrik Değerlerinin Bulunuşu

20. Trigonometrik Toplam ve Fark, Yarım Yay ve Dönüşüm Formülleri İle Kullanıldıkları Yerler

21. Üçgenlerde Kenar ve Açı Hesaplamaları

22. Trigonometrik Denklemler

23. Permütasyon

24. Kombinasyon

25. Binom Açılımı

26. Olasılık

27. Toplam ve Çarpım Gösterimi

28. Fonksiyonlar

29. Fonksiyonlarda Dört İşlem, Tek, Çift ve Ters Fonksiyonlar

30. Bileşke Fonksiyonlar ve Özellikleri

31. Logaritmik Fonksiyonların En Geniş Tanım Kümelerinin Bulunuşu, Fonksiyon Permütasyonları, Özel Tanımlı Fonksiyonlar

32. Fonksiyonlarda Soldan ve Sağdan Limit Kavramı, Süreklilik Kavramı

33. Tam Değer ve Sıfırın Fonksiyonların Sürekli Olduğu Noktalar ve Bunların Limitleri, Limitte Belirsiz Haller

34. Türev

35. Türev Alma Kuralları

36. Soldan Sağa Türev, Türevin Geometrik Alanı

37. Özel Tanımlı Fonksiyonların Türevi, Türevin Limite Uygulanışı, Artan , Azalan Fonksiyonlar

38. Türevde İşaret Alma

39. İntegral

40. İntegral Alma Kuralları

41. Belirli İntegral

42. Belirli İntegral Uygulaması Olarak Alan ve Hacim Hesaplamaları

 

DİZİ 11: TV DERSHANESİ/ GEOMETRİ

Programlar Ortaöğretim Geometri müfredatının aşağıda belirtilen konularını destekler niteliktedir. Çok sayıda çözümlü örnekten oluşan 26 programlık bu dizi ile üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler hedeflenmiştir. Program süresi 20'00'' dır.

1. Üçgenlerde Açı

2. Üçgenlerin Genel Özellikleri ve Özel Haller

3. Üçgenlerin Temel Elemanları Yükseklik, Kenarortay, Açıortay

4. Dik Üçgen, Eşkenar Üçgen, İkizkenar Üçgen

5. Üçgenin Alan Formülleri, Üçgende Alan Bağıntıları

6. Üçgenlerin Benzerliği

7. Üçgenlerin Benzerliği ve Tales Bağıntısı

8. Üçgenlerin Benzerliği ve Tales Bağıntısına İlişkin Uygulamalar

9. Çokgenlerin Özellikleri ve Konuya İlişkin Uygulamalar

10. Dörtgenlerin Özel Durumları

11. Özel Dörtgenler ve Konuya İlişkin Uygulamalar

12. Yamuğun Özellikleri ve Yamuğa İlişkin Teoremler

13. Çemberde Teğet ve Kirişin Tanımı ve Özellikleri, İlgili Teoremler ve Uygulamalar

14. Çemberde Açılar ve Konuya İlişkin Uygulamalar

15. Bir Çembere Çizilen Teğetler

16. Çemberde Kuvvet, Dairede Alan

17. Koordinat Sistemi

18. Doğrunun Eğimi, Doğru Denklemi, Doğru Grafikleri

19. Nokta, Doğru

20. Simetri, Analitik Düzlemde Verilen Bir Noktanın Değişik Durumlara Göre Simetrisi

21. Çemberlerin Analitik Yolla İncelenmesi

22. Vektörlerin Analitik Düzlemde İncelenmesi

23. Karmaşık Sayılar

24. İki Karmaşık Sayının Eşitliği

25. Katı Cisimlerin Alan ve Hacimleri

26. Piramitler

DİZİ 12: MATEMATİK 1 (AÖL)

23 programdan oluşan bu dizide; mantık, kümeler, bağıntı-fonksiyon işlemleri, doğal, rasyonel, tam ve reel sayılar yer alıyor. Konular örnek problem çözümleriyle İşleniyor. Program süresi 20'00” dır.

1. Mantık ve Önermeler 1

2. Mantık ve Önermeler 2

3. Kümeler 1

4. Kümeler 2

5. Bağıntı, Bağıntı Özellikleri, Denklik ve Sıralama Bağıntıları

6. Fonksiyonlar

7. Birim Sabit Fonksiyon Fonksiyonların Bileşkesi

8. Bileşke Fonksiyon, İşlem ve Özellikleri

9. İşlem ve Özellikleri (Dört İşlemden Elde Edilen Yeni İşlemler)

10. Soru Programı 1

11. Doğal Sayılar 1

12. Doğal Sayılar 2

13. Doğal Sayılar 3

14. Soru Programı 2

15. Doğal Sayılar 4 (OBEB – OKEK )

16. Doğal Sayılar 5 (Modüler Aritmetik)

17. Sayılar (Denklem ve Eşitsizlikler )

18. Soru Programı 3

19. Sayılar ( Mutlak Değer )

20. Üslü Sayılar

21. Köklü Sayılar

22. Soru Programı 4

23. Soru Programı 5

DİZİ 13: MATEMATİK 2 (AÖL)

26 programlık bu dizide polinomlar, denklemler-eşitsizlikler ve fonksiyonlar konuları, örnek çözümleriyle işleniyor. Dizi her konu sonunda konularla ilgili sınava hazırlık programları ve tüm konuları kapsayan genel değerlendirme programı ile tamamlanıyor. Program süresi 20'00”.

1. Polinomlar 1

2. Polinomlar 2

3. Polinomlar 3

4. Soru Programı 1 ( 1., 2., 3. Programlar için) )

5. Polinomlar 4 (Çarpanlara Ayırma)

6. Polinomlar 5 Çarpanlara Ayırma

7. Polinomlar 6 (Çarpanlara Ayırma )

8. Polinomlar 7 ( EKOK ve EBOB, Rasyonel İfadeler)

9. Polinomlarda Rasyonel İfadeler

10. Polinom Denklemler: Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

11. Polinomlar: Rasyonel Denklemlerin Çözümleri

12. Soru Programı 2 ( Polinomlar )

13. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1

14. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 (İkinci Dereceden Bir Denklemin Kökleri İle Katsayıları Arasındaki Bağıntılar)

15. İkinci Dereceden Bir Denkleme Dönüşebilen Denklemler

16. Soru Programı 3

17. İkinci Dereceden Denklemler

18. Fonksiyonlar

19. Soru Programı 4

20. Eşitsizlikler 1

21. Eşitsizlikler 2

22. Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü

23. Soru Programı 5

24. Köklerin Bir Gerçek Sayı İle Karşılaştırılması

25. Soru Programı 6

26. Genel Değerlendirme

DİZİ 14: MATEMATİK 3 (AÖL)

12 programlık Matematik 3 program dizisinde; konular görsel ögelerle desteklenerek, karşılıklı konuşmalarla işleniyor. Program süresi 20 dakika (2001).

PROGRAM KONULARI

1. TRİGONOMETRİ 1
Birim çember, açılar, açılarda yer yön kavramı, açı ölçü birimleri.

2. TRİGONOMETRİ 2
Trigonometrik fonksiyonlar, Trigonometrik fonksiyonlar arasındaki ilişki, bir açının Trigonometrik fonksiyonlar altındaki görüntüsünü bulma.

3. TRİGONOMETRİ 3
Trigonometrik tablo, periyot, periyodik fonksiyon, trigonometrik fonksiyonların periyotları, Trigonometrik fonksiyonkların grafikleri.

4. TRİGONOMETRİ 4
Kosinüs ve sinüs teoremleri.

5. TRİGONOMETRİ 5
Trigonometrik özdeşlikler, trigonometrik denklemler.

6. KARMAŞIK SAYILAR 1
Karmaşık sayılar, İ nin kuvvetleri, karmaşık sayıların eşitliği.

7. KARMAŞIK SAYILAR 2
Karmaşık sayıları Analitik düzlemde gösterme, karmaşık sayıların eşleniği, karmaşık sayıların modülü, karmaşık sayılarda dört işlem.

8. KARMAŞIK SAYILAR 3
Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları, karmaşık sayıların kutupsal (trigonometrik) gösterimi, karmaşık sayıların kuvvetini, karekökünü ve küpkökünü bulma.

9. LOGARİTMA 1
Üstel fonksiyon, ligaritma fonksiyonu, onluk ve doğal logaritma, logaritma fonksiyonların özellikleri.

10. LOGARİTMA 2
Üstel ve logaritma fonksiyonlarının grafikleri.

11. LOGARİTMA 3
Onluk logaritma, Karekteristik ve Montis Bulma, üslü ve logaritmalı denklemler.

12. SORU PROGRAMI

 

DİZİ 15: MATEMATİK 4 (AÖL)

12 programlık Matematik 4 dizisinde; konular, görsel ögelerle desteklenerek, karşılıklı konuşmalarla işleniyor. Program süresi 20 dakika (2001).

PROGRAM ADLARI VE KONULARI

1. PERMÜTASYON
Permütasyon kombinasyon ve olasılık permütasyon, çarpma toplama kuralları, faktöriyel, permütasyon, dairesel permütasyon.

2. KOMBİNASYON
Kombinasyon, permütasyon ile kombinasyon arasındaki fark.

3. OLASILIK 1
Deney, çıktı, olayı örneklem uzay, örneklem uzay ile evrensel küme farkı, eş olumlu örneklem uzay, olasılık fonksiyonu, kesin olay, imkansız olay.

4. OLASILIK 2
Ayrık olaylar. Ayrık olmayan olaylar ve/veya kavramları, bağımsız olaylar, bağımlı olaylar, koşullu olaylar, tümleyen olaylar.

5. OLASILIK 3
Ayrık olayların olasılığı, ayrık olmayan olayların olasılığı, bağımsız olayların olasılığı, bağımlı olayların olasılığı, koşullu olasılık, tümleyen olayların olasılığı.

6. TÜME VARIM 1
Tüme varım, Matematiksel tüme varım ilkesi, Tüme varım yöntemi.

7. TÜME VARIM 2
Toplam ve çarpım sembolleri

8. DİZİLER VE SERİLER (DİZİLER 1)
Diziler, dizi, sabit dizi, iki dizinin eşitliği, alt dizi, monoton dizi.

9. DİZİLER 2
Bir sayının komşuluğu, bir dizinin limiti, yakınsak, ıraksak, sınırlı diziler.

10. DİZİLER 3
Aritmetik diziler, geometrik diziler

11. SERİLER
Serileri yakınsak ve ıraksak seriler aritmetik seriler, geometrik seriler.

12. SORU PROGRAMI

DİZİ 16: MATEMATİK 5 (AÖL)

12 programlık Matematik 5 program dizisinde; konular görsel ögelerle desteklenerek, karşılıklı konuşmalarla işleniyor. Program süresi 20 dakika (2002).

1. FONKSİYONLAR 1
Fonksiyonu tanımlama, Birebir ve Örten Fonksiyon, Kuralı verilen bir fonksiyonun tanım
kümesinin bulunması.

2. FONKSİYONLAR 2
Fonksiyonun tersinin bulunması.

3. FONKSİYONLAR 3
Mutlak değer, mutlak değer fonksiyonunun grafikle gösterilmesi.

4. FONKSİYONLAR 4
Tam değer ve işaret fonksiyonları.

5. FONKSİYONLAR 5
Artan-azalan-sabit fonksiyonlar. Tek ve çift fonksiyonlar.

6. FONKSİYONLAR 6
Parçalı fonksiyonlar.

7. LİMİT 1
Reel değişkenli ve reel değerli fonksiyonların limitleri. Sağdan ve soldan limit ile limit
arasında ilişki. Limitinde belirsizlik halleri bulunmayacak bir fonksiyonun bir reel sayı
ile limitinin bulunması. Verilen tam kısım ve parçalı fonksiyonların, belirtilen noktadaki
limitlerinin bulunması.

8. LİMİT 2
İki fonksiyonun toplamının, çarpımının, farkının, bölümünün limiti.

9. LİMİT 3
Belirsizlik kavramı, belirsizlik durumlarındaki limitin hesaplanması.

10. SÜREKLİLİK 1
Fonksiyonun bir noktadaki sürekliliği ve bir noktada sürekli iki fonksiyonun toplamının
ve farkının sürekliliği.

11. SÜREKLİLİK 2
Fonksiyonun bir noktadaki süreksizliği kaldırılabilir süreksizlik. Parçalı fonksiyonun
süreksizliği.

12. SORU PROGRAMI

 

DİZİ 17: MATEMATİK 6(AÖL)

12 programlık Matematik 6 program dizisinde; konular görsel ögelerle desteklenerek, karşılıklı konuşmalarla işleniyor (2003).

1. TÜREV 1

Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi, bir noktada sağdan ve soldan türev, türevin geometrik ve fiziksel yorumu, sabit bir fonksiyonun türevi, n€N için f(x)= X n ile tanımlanan fonksiyonun türevi, bir fonksiyonun belirtilen bir noktasındaki türevi (28'41").

2. TÜREV 2

Aynı aralıkta türevli iki fonksiyonun toplamının, çarpımının, bölümünün türevi. Kapalı şekilde verilen bir fonksiyonun belirtilen noktadaki türevi. Bir fonksiyonun türevi ile tersinin türevi arasındaki ilişki (22'27").

3. TÜREV 3

e x , lnx ve x 1/n ve sinx, cosx fonksiyonlarının türevi (20'51")

4. TÜREV 4

Bir fonksiyonun yerel maksimum, yerel minumum, ekstramum noktaları ile bu noktalardaki türevi; bir fonksiyonun bir noktadaki ikinci basamaktan türevi, birinci ve ikinci basamaktan türevlerinin geometrik anlamı ile verilen bir fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıklar, fonksiyonun dönüm noktası (21'22").

5. TÜREV 5

Fonksiyonların grafiklerinin türev yardımı ile çizimi L'Hospital (Lopital) kuralı (21'25").

6. İNTEGRAL 1

İntegralin tanımı-bazı özel fonksiyonların integrali ve bu integrallerle ilgili uygulamalar (22'46")

7. İNTEGRAL 2

Belirli integral, reiman integrali ve bu alandaki uygulamalar (24'00").

8. İNTEGRAL 3

Değişken değiştirme ve basit kesirlere ayırma yöntemi ile integral alma. Eğrilerle kapalı bölgelerin alanlarını hesaplama (22'16").

9. İNTEGRAL 4

Trigonometrik özdeşliklerden yararlanarak ve kısmi integrasyon metodu ile integral alma. Kapalı bölgelerin x veya y ekseni etrafında dönmesi ile oluşan hacimleri hesaplama (21'23").

10. LİNEER CEBİR 1

Matrisin tanımı- matrislerde toplama işlemi, matrisin skalarla çarpımı, verilen bir matrisin istenen bir elemanını bulma ve toplama işlemine göre tersini bulma (23'01").

11. LİNEER CEBİR 2

Matrisler ve determinatlarla ilgili uygulamalar(24'25").

12. SORU PROGRAMI

Türev, integral ve lineer cebir konuları ile ilgili değerlendirme soruları (16'44"). 
     

 

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Tüm hakları saklıdır.